Lijst Harry Bakker blij; kleurrijke solide begroting 2020!

Net de begroting van € 62 miljoen ontvangen en die ziet er positief en goed uit.

Lees meer

Lijst Harry Bakker heeft nieuwe fractievoorzitter.

Lijst Harry Bakker raadslid Ton Verhoeve heeft de voorzitters hamer van de fractie overgedragen aan raadslid Riebert Verheugen.

Lees meer

Lijst Harry Bakker gaat voor verkeersveiligheid!

Verkeersveiligheid!
Door inrichting van de openbare ruimte moet er gestreefd worden naar een zo veilig mogelijke situatie op de openbare weg met name voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers.

Lees meer