Lijst Harry Bakker wenst u een fijne vakantie!

De jaarstukken 2016 zijn in de Raadsvergadering van afgelopen 13 juli goedgekeurd. De lijst Harry Bakker is tevreden over de geleverde prestaties en de neerslag hiervan in financiële zin. Er is een goedkeurende accountantsverklaring over het totaal dus ook inclusief het sociale domein. Weer een vooruitgang ten opzichte van 2015.

Lees meer

Lijst Harry Bakker is vóór woningbouw met behoud historie in T

Lijst Harry Bakker is vóór een ontsluiting van de nieuwe woonwijk langs twee zijden met daarbij het zwaartepunt op de zuidzijde.
Heel wat brieven, reacties en artikelen hebben we de afgelopen weken gelezen over het behoud van historische waarde van de Terheijdense Schansstraat indien deze straat als ontsluiting ingezet gaat worden bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. We hebben voor- en tegenstanders persoonlijk gesproken en zijn zelf poolshoogte gaan nemen. Echter hoe je het ook wendt of keert, je kunt het iedereen helaas niet naar de zin maken.

Lees meer

Het is Lijst Harry Bakker gelukt!Lijst Harry Bakker is trots. On


Lijst Harry Bakker is trots.
Ons eerste directe contact met Goederenbank de Baronie was in december 2015.
We hebben toen oliebollen uitgedeeld, geschminkt, een grabbelton verzorgd en
gezorgd voor een gezellige afsluiting van het jaar.

Wens
In allerlei gesprekken toen kwam naar voren dat er een grote wens was om een depot
in onze eigen gemeente Drimmelen te starten. Daarmee verwachtten we ook dat we een
grotere doelgroep uit onze gemeente ( 40 gezinnen i.p.v. 13) zouden kunnen bereiken dan
dat we nu doen.

Lees meer