Nieuws

Veel wijsheid in 2012 toegewenst
15-01-2012

Met betere politieke besluitvorming?

Allereerst wenst de Lijst Harry Bakker u nog een goed en gezond 2012 toe, met ook veel plezier hopelijk.

Ondanks de wat mindere tijden is het belangrijk om positief te blijven en vertrouwen te hebben in de hopelijk betere toekomst.

In 2011 hebben we als fractie hard gewerkt en geprobeerd de bezuinigingen te verminderen. Voor een klein gedeelte (intern, efficiency-maatregelen) hebben we meegedaan, maar meer dan een miljoen bezuinigen op een positieve begroting én meerjarenperspectief gaat ons te ver! Dat hoeft niet. Waarom worden de ouderen zó stevig gekort, terwijl juist zij de kennis en ervaring hebben om onze gemeenschap in stand te kunnen houden. Door hun vrijwilligersinzet, de klussen die zij voor familie, vrienden en kennissen oppakken inclusief de sociale aspecten als verzorging, contacten onderhouden en elkaar helpen? Vinden de andere politieke partijen dat niet belangrijk? De Lijst HB hoopt dat de voorgestelde bezuinigingen van de kerntakendiscussie worden geschrapt cq. afgezwakt. En anders met verstand worden ingevuld; met creativiteit en wat goede wil (ook financieel!) kan daardoor veel van het goede worden behouden. Zeker als het college de bereidheid heeft om initiatieven van particulieren en verenigingen te ondersteunen zoals beloofd in de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester (en dus geen kerstboom weigeren voor een dorp!).

Verder hebben wij met initiatieven en vragen stellen voorstellen verbeterd cq tegengehouden. Bijvoorbeeld instandhouding van het hertenkamp Hooge Zwaluwe, geen windmolens in de Zonzeelse Polder (wel op geschikt gebied langs snelweg A16) en de bouwweg in Lage Zwaluwe. De Lijst HB controleert verder het college en oefent haar volksvertegenwoordige taak uit. Als u (particulier/vereniging of organisatie) steun of hulp nodig heeft, een actie wil organiseren of meer wilt weten hoe de besluitvorming in onze gemeente verloopt: Wij kunnen u helpen! Zo doen we recht aan een gezonde en toekomstgerichte samenleving en SAMEN zullen we verder gaan! En samen zullen we verder komen. Kijk voor meer informatie op www.lijstharrybakker.nl of mail ons via lijsthb@gmail.com en natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken op straat of in de buurt!

Fractie Lijst Harry Bakker.

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht