Nieuws

Lijst Harry Bakker gaat voor geluk!
04-04-2019

Wat is geluk?
Geluk is een emotie! Niet tastbaar, maar iets waar je blij van wordt.

 

Madese%20Schietberg-Ton%20de%20Bok.jpgGeluk zit in een klein hoekje.

Hoe kan geluk door de gemeente ingevuld worden?
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg de wethouder van geluk al een wens toegestuurd van iemand die gelukkig zou worden als het kanon op de schietberg te Made weer geplaatst wordt. Binnen enkele weken stond er weer een kanon bij de schietberg, helaas niet het originele.
Geluk is ook, het door de kinderen zelf samenstellen van de speelbossen, speeltuinen en splashcentra in beide zwembaden.
Door baskets met bloemen op te hangen, maken we een groot aantal inwoners en de bijen gelukkig.
Hebt U gelukswensen stuur ze naar fractie@lijstharrybakker.nl en wij kijken of uw gelukswens bruikbaar en uitvoerbaar is!

Hoe staat het met de Lijst Harry Bakker en geluk?
Met een wethouder van geluk in ons midden kan het niet anders zijn, dan dat de fractie van de Lijst Harry Bakker de geluksagenda omarmt.

Wat is de geluksagenda?
De geluksagenda is een document dat tot stand is gekomen door actief de inwoners uit te nodigen voor een gesprek in de gelukshalte of het geluksbusje tijdens het “rondje geluk” in januari/februari 2019.
Tijdens deze gesprekken werd aan de inwoners gevraagd waar zij gelukkig van worden in hun omgeving en of ze in de gemeente Drimmelen een geluksplek aan konden wijzen, liefst met een bijbehorend verhaal, de beste geluksplekken worden per dorpskern herkenbaar gemaakt.

Wat staat er op de geluksagenda?
-Aanpakken van eenzaamheid en ondersteuning kwetsbare groepen!
-Burgerparticipatie!
De gemeente wil vaker naar de inwoners toe en met hen praten over zaken die spelen. Bijvoorbeeld met een mobiele ontmoetingsplek, rondetafelgesprekken, dorpsbijeenkomsten en dorpsontbijten.
-Communicatie- en informatievoorziening!
Ook bij dit thema is makkelijk contact met de gemeente een actiepunt.

Waar vindt u de geluksagenda?
De geluksagenda kunt u vinden op www.drimmelen.nl/geluk-drimmelen.

Het grootste geluk dat een mens kan wensen kan de gemeente u niet geven.
Wij wensen u wel dat grootste geluk toe: gezondheid van u en uw naasten!


Ton de Bok
Raadslid Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht