Verkiezingen..

Verkiezingsprogramma Lijst Harry Bakker 2018-2022

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Lijst Harry Bakker. Daarin staan de centrale uitgangspunten waarvoor wij ons als partij hard maken in de komende raadsperiode.

Gezond wonen in Drimmelen. Moet kunnen!

Voor de 5e keer presenteert de Lijst Harry Bakker haar verkiezingsprogramma voor de komende periode. Met trots en vol verwachting, want bij de vorige verkiezingen behaalden wij een mooi resultaat met 8 raadsleden. Ons programma “Investeren in Drimmelen” was de basis voor het coalitieakkoord “Samen investeren in Drimmelen” en met 2 wethouders (Jan-Willem Stoop, Janus Oomen zaliger en Harry Bakker) hebben we het prima gedaan! Ondersteund door een bestuur en fractie met burgerleden hebben we veel bereikt en een klein gedeelte staat al gepland. Van kunstgrasvelden tot speelbossen, van subsidies “Samen aan de Slag” tot toegankelijkheid, van Goederenbank tot zwemles en van wegonderhoud tot groenbeplanting. Zomaar een greep uit de vele resultaten die we samen met onze coalitiepartners hebben bereikt. En dit alles met zo laag mogelijke tarieven, zo veel mogelijk dienstverlening en door zo veel mogelijk u daarbij te betrekken. Want de Lijst HB doet het voor U! Daarom zijn wij aanwezig bij vele evenementen, wedstrijden en gebeurtenissen. Gevraagd en ongevraagd, altijd bereid tot een (geldelijke) bijdrage maar vooral vanuit een betrokkenheid tot de mensen, de verenigingen, de ondernemers en organisatoren. Ook vragen we vaak om uw mening bij bijv. Bruisend Made en bij ‘Wat te doen met 1 miljoen’? Bij het Engels ontbijt in december 2017 hebben we onze toekomstvisie besproken en alle inwoners van gemeente Drimmelen uitgenodigd. Met een mooie opkomst en prima feedback als resultaat.

Wij hebben ook geleerd van de afgelopen periode. We trekken ons de mindere zaken aan en gaan vol voor de zaken die beter kunnen. Wat willen de inwoners van Drimmelen van de gemeente en hoe kunnen wij er voor zorgen dat de ambtenaren en het bestuur dit kunnen leveren vanuit een transparante en dienstverlenende houding? De focus van de Lijst Harry Bakker in de komende tijd zal liggen bij het gezond wonen in Drimmelen. En dan niet alleen financieel gezond, maar ook fysiek. Dus in een passende woning in een groene omgeving met gezonde lucht, een veilige omgeving met voldoende voorzieningen. Met verenigingen en organisaties die er zijn voor de buurt, de (oudere) mensen die de nodige zorg krijgen en de jeugd die naar school gaat en zich met plezier voorbereidt op de toekomst. De gemeente faciliteert en zorgt voor een schone en veilige omgeving, begrijpt wat de inwoners en bedrijven willen en helpt waar nodig. Ook bij mindere omstandigheden als werkeloosheid of ziekte. Daarom de slogan Gezond wonen in Drimmelen met als opdracht: Moet kunnen!

Help ons om dit te realiseren voor u, kom daarom op woensdag 21 maart stemmen op Lijst  1  

 

 

 De 10 speerpunten van de Lijst Harry Bakker

   1.  Vertrouwen in de jeugd

   2.  Gezondheid, geluk en gezelligheid  

   3   Goede zorg waarbij de mens centraal staat

   4.   Aantrekkelijke en schone openbare ruimte

   5.   Hart voor vereniging, vrijwilliger en evenement

   6.   Bouw van meer dan 100 woningen per jaar    

   7.   Onze gemeente Drimmelen wordt veiliger

   8.   Betere dienstverlening en 1 loket  

   9.   Duurzame kansen  benutten

 10.    Aanleg van een bosLees HIER het volledig programma.

 

Afbeelding
< Terug naar overzicht