Lees hier alles over Lijst Harry Bakker

Groep2020.jpgLijst Harry Bakker is een lokale politieke partij in de gemeente Drimmelen. De partij is opgericht door Harry Bakker met als doel verscheidene onderwerpen aan de kaak te stellen en de stem van de kiezer daadwerkelijk te laten weerklinken in de raadszaal.

Op dit moment bestaat de fractie van Lijst Harry Bakker uit  7 raadsleden:  Riebert Verheugen (tevens fractievoorzitter), Ton Verhoeve, Loes Cornel, Ton de Bok,  en Wilma van Beurden. Twee raadsleden zijn voor zichzelf begonnen en houden dus  twee zetels van de lijst Harry Bakker bezet. Verder zijn er  4 burgerleden.

Daarnaast zijn er nog de twee Wethouders, Jan Willem Stoop en Harry Bakker. 

Het bestuur  van de vereniging bestaat uit de  bestuursleden  Otte Strouken-Busink (voorzitter en secretariaat), Ton Verhoeve (penningmeester), en Hans van den Bersselaar.

Geschiedenis tot 3 maart 2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 stelde Harry Bakker zich verkiesbaar als raadslid voor de gemeenteraad. Hij richtte daarvoor zijn eigen partij op: Lijst Harry Bakker. Bij de verkiezingen in 2002 haalde Harry Bakker (toen Lijst 7) met zijn oranje bakfiets als verkiezingsvoertuig meteen een flink aantal stemmen  dat goed was voor 2 zetels!Hiervan moest er één worden afgestaan aangezien Lijst Harry Bakker toen nog een eenmansfractie vormde en dus geen 2 zetels kon invullen. In zijn taak als raadslid heeft Harry Bakker laten zien dat hij in staat is tot het aan de kaak stellen van verscheidene onderwerpen en ook om daarin de stem van zijn kiezers te laten horen. Hij heeft zich laten zien als een eerlijke en open politicus en heeft dit ook bewezen in onder andere de huizenaffaire met in de hoofdrol de toenmalige burgemeester Elzinga.

Een zetel afstaan wilde Harry Bakker niet nogmaals meemaken en daarom breidde hij zijn partij uit. De partij bestond langzamerhand uit een grote groep diverse leden afkomstig uit verschillende dorpskernen bij de gemeente Drimmelen. Ruim een jaar voor de verkiezingen in 2006 begon de verkiezingscampagne onder leiding van Harry Bakker, Bart Thijssen en Jasper van Gils. Doel van de verkiezingscampagne was om als politieke partij naar de burgers toe te gaan, hun verhalen aan te horen en daarmee ook écht iets te doen. Daarnaast wilde we de mensen overtuigen om een stem uit te brengen op de Lijst Harry Bakker. Een stem voor een eerlijke, open en duidelijke politiek. Een stem die zich hard moest laten horen in de gemeente. Met "De Stoel" deden we alle dorpskernen aan en waren wij bij vele dorpse activiteiten betrokken.

Op 7 maart 2006 behaalde de Lijst Harry Bakker een ongekende overwinning: van één naar zeven zetels. We behaalden maar liefst 4006 stemmen en daarmee gaf een derde van de bevolkings ons het vertrouwen. Dit geschonken vertrouwen bracht ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, hier waren wij ons terdege van bewust. Doordat we de grootste partij waren mochten we ook het initiatief nemen tot coalitieonderhandelingen. De coalitie werd gevormd door Lijst Harry Bakker, het CDA, de VVD en Groen Drimmelen. Vervolgens hebben wij samen het coalitieprogramma "Samen Realistisch Vernieuwen" opgesteld en werd het college vertegenwoordigd door vijf wethouders. Er is van begin af aan hard gewerkt om af te rekenen met het negatieve politieke verleden van Drimmelen. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar een open en eerlijk Drimmelen waarin de burger centraal staat is steeds ons uitgangspunt geweest en gebleven.  

Door de maanden heen is er intern bij de Lijst Harry Bakker wat wrijving ontstaan met als belangrijkste oorzaak het vertrek van wethouder Carla van Mourik. Een deel van de fractie kreeg steeds meer moeite met de manier waarop wethouder Bakker zijn functie uitoefende. Er ontstond een kloof tussen enkele fractieleden en wethouder Bakker. In september 2008 hebben deze fractieleden een scenario op tafel gelegd om wethouder Bakker vaarwel te zeggen. Dit is toen uitgepraat en deze fractieleden trokken dit scenario in. Helaas laaide de discussie opnieuw op toen dezelfde fractieleden het niet eens waren met de wethouder aangaande het project Oranjeplein. Dit werd de spreekwoordelijke druppel die volgens hen de emmer deed overlopen. Samen met het bestuur is er toen gezocht naar een oplossing voor de problemen. Er kwam een voorstel. Dit bevatte diverse eisen waaronder een naamswijziging (van "Lijst Harry Bakker" naar "Lijst"), dossieroverdracht en enkele absurde eisen met betrekking tot Harry zijn rol in de aankomende verkiezingscampagne (wél campagneleider, maar niet verkiesbaar). Een ander belangrijk onderdeel van dit voorstel was dat de voltallige fractie tijdens de begrotingsbehandeling niet met een eventuele motie van wantrouwen zou instemmen...

Door dit voorstel kwam er een verdeeldheid binnen de fractie die zich uitte in vijf-twee. Uiteindelijk zijn "de vijf" op de dag van de begrotingsbehandeling afgesplitst vanwege het feit dat er afspraken zouden zijn geschonden. Wellicht speelde het oprichten van een eigen partij ook een rol, omdat deze vijf personen later een eigen politieke groepering hebben opgericht (met de stemmen van Lijst Harry Bakker). Toch bleven deze vijf personen ons verzekeren dat zij tegen een motie van wantrouwen zouden stemmen. Op de raadsvergadering was deze groep echter 180 graden gedraaid en dienden zij zelf een motie tegen wethouder Bakker in die met uitzondering van de twee raadsleden van de Lijst Harry Bakker, door de hele raad werd ondersteund.

De Lijst Harry Bakker bestond toen nog slechts uit Hans de Groot en Roxanne Heijmans, die hun kiezers en partij wél trouw bleven. Als gevolg van de ontstane politieke situatie werd er een nieuwe coalitie gevormd. Lijst Harry Bakker mocht niet aan de onderhandelingen hiervoor deelnemen en werd hierdoor genoodzaakt de resterende raadsperiode als oppositiepartij verder te gaan. Door de nieuwe coalitie moest onze andere wethouder Ben Hennekam ook (gedwongen) zijn functie neerleggen.

Teleurgesteld, bedroefd, boos, maar niet verslagen, zijn wij als Lijst Harry Bakker tóch met positieve blik vooruit blijven kijken. Wij hebben in 2006 van 1/3 van de bevolking steun gekregen en daarmee hebben de inwoners van de gemeente Drimmelen ons een groot vertrouwen toegekend. Wij zijn onze kiezers serieus  blijven nemen en willen hun vertrouwen niet beschadigen.

Na de verwerking van de klap hebben we onze partij weer opgebouwd: er is een nieuw bestuur aangesteld, er zijn nieuwe mensen lid geworden en er is orde op zaken gesteld. Aan onze uitgangspunten is echter niet gesteggeld: nog steeds zijn wij een partij die gaat voor een open, eerlijke en duidelijke politiek, maar daarbij vooral luistert naar UW mening!

Wederopstanding Lijst Harry Bakker

Dat de Lijst Harry Bakker als partij goed hersteld is en nog steeds vertrouwen heeft van een groot deel van de Drimmelense bevolking, werd duidelijk op 3 maart 2010 met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst 3178 stemmen (27,9%) werden uitgebracht op de Lijst Harry Bakker. Met zes raadszetels zijn we de grootste gebleven/geworden en dat geeft ons een enorme kracht om er komende periode voor u te zijn/blijven! Wij blijven naar u luisteren en gaan voor een goed, sociaal en financieel gezond Drimmelen!

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Op 19 maart 2014 werden bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Drimmelen 4196 stemmen (36,3%) op de Lijst Harry Bakker uitgebracht. De Lijst Harry Bakker behaalde daarmee 8 zetels en werd daarmee, op afstand, de grootste partij. Dit betekende dat de Lijst Harry Bakker het initiatief mocht nemen tot collegeonderhandelingen. Samen met de VVD (3 zetels) en Groen Drimmelen (3 zetels) werd de coalitie gesmeed. Hierin heeft de Lijst Harry Bakker twee wethouders mogen leveren, de VVD en Groen Drimmelen leveren ieder een wethouder.

Afbeelding Afbeelding