Uw steentje bijdragen aan Lijst Harry Bakker?

Dát kan!

U kunt op verschillende manieren uw steentje bijdragen aan de Lijst Harry Bakker, op actieve of passieve wijze door lid te worden van onze partij, onze partij financieel te ondersteunen middels een donatie of door bijvoorbeeld mee te denken over politieke zaken in de fractie.

Hoe kan ik een steentje bijdragen?

Wilt u lid worden van de Politieke Vereniging Lijst Harry Bakker en meedenken in de partij:

Download     HIER    uw inschrijfformulier.

Neem als U wilt contact op met het bestuur voor meer informatie over het lidmaatschap.

Wanneer u wilt meedenken in de fractie over politieke onderwerpen, kunt u uzelf aanmelden bij de fractiesecretaris van Lijst Harry Bakker, Ton de Bok. U kunt dan uw standpunt ten gehore brengen in de fractie. Misschien wilt u na verloop van tijd het geluid van de partij ook laten weerklinken in de raad door burgerlid of eventueel raadskandidaat te worden! Wij waarschuwen u: politiek is verslavend!

Natuurlijk hoeft u niet per se politiek actief te worden om u steentje bij te dragen. Wij kunnen iedere helpende hand gebruiken bij bijvoorbeeld evenementen, de campagne etc. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het plakken van verkiezingsposters, het folderen van verkiezingsmateriaal en het op- en afbouwen van stands bij evenementen. Maar ook een donatie is van harte welkom. Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren als partij aan de verschillende stichtingen, verenigingen en evenementen in onze zes kernen. Wilt u op deze wijze iets voor ons betekenen, laat het weten aan ons bestuur!

Wij hopen u te ontmoeten!

 

Belangrijk is nog te weten, dat wethouder Harry Bakker elke donderdag een inloopspreekuur houdt op het Gemeentehuis in Made. Iedereen is daar zonder afspraak welkom om tussen 11.00 en 12.00 uur binnen te komen lopen.