Raadsleden

Suzan Damen

Even voorstellen…..Klik HIER voor mail

Suzan%20Damen%20kartrekker%20website.jpg

Mijn naam is Suzan Damen, 28 jaar. Ik ben geboren en getogen op een loon- en akkerbouwbedrijf in het buitengebied van Terheijden. Bij partij Harry Bakker wil ik graag de kartrekker worden voor het buitengebied. Ik wil me vooral richten op het bestaansrecht van (jonge) ondernemers in het buitengebied, gezien de steeds strenger wordende regelgeving. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Nevenactiviteiten, vernieuwing en lokale producten moet gestimuleerd worden.

Een goede verbinding tussen boer en burger is belangrijk voor de voedselvoorziening en de werkgelegenheid binnen onze gemeente. Daarom sta ik achter de slogan ´wees sociaal, koop lokaal´. Daarnaast ben ik voorstander van duurzame energiebronnen en de innovatie hiervan.

Tevens sta ik voor een actiever berm- en landschapsbeheer, rekening houdend met het broedseizoen, zodat de verkeersveiligheid beter wordt in het buitengebied. Naast de kievit zie ik ook graag de koe in de wei.

Afbeelding
< Terug naar overzicht