Nieuws

Lijst Harry Bakker op bezoek bij de Politie Drimmelen/Geertruide
21-02-2009

De fractie van de lijst Harry Bakker is 16 februari 2009 op bezoek geweest bij de Politie Drimmelen/Geertruidenberg. Daar kregen wij een uitleg over de werkzaamheden van de politie van de teamchef Jan Nelis en operationeel chef Hans Thomassen. Tevens hebben we van hen een briefing mogen meemaken en hebben we een rondleiding door het gebouw gehad.

Dit bezoek had tot doel om eens te weten te komen wat de politie zoal aan werkzaamheden verricht, hoe de structuur binnen het korps eruit ziet en had tot doel te achterhalen met welke knelpunten de politie zich geconfronteerd ziet. Ook de samenwerking tussen de politie en Gemeente Drimmelen kwam tijdens dit bezoek ter sprake en uitte zich onder andere in zaken als toezicht en handhaving van de horeca, de vermeende drugsproblematiek en de zichtbaarheid van de wijkagent. Vooral dit laatste punt was van groot belang, omdat onze fractie veel signalen van de inwoners van Drimmelen krijgt dat de wijkagenten te weinig zichtbaar zijn in de gemeente, maar dat men zich wel bezig kan houden met snelheidscontroles.

De "onzichtbaarheid" van de wijkagenten is het gevolg van een aantal oorzaken. Zo is er onder andere een grote schaarste in de politie-organisatie. De acht politieagenten die op straat werken, moeten worden verdeeld over onder andere besprekingen, administratieve handelingen, oefeningen, bijzondere evenementen en worden veelal ook ingezet voor de ME. Daarnaast worden deze agenten veelvuldig ingezet op de noodhulp en moeten zij bij grootschalige strafrechtelijke onderzoeken (zoals recentelijk de toename in overvallen) hulp verlenen. En aangezien een week maar 7 dagen van 24 uur telt en de agenten gemiddeld zo'n 36 uur per persoon werken, blijven er in het positiefste geval maar twee werkdagen over om als wijkagent te fungeren. Bovendien, zo vertelde de teamchef, is de wijkagent vooral actief wanneer dat nodig is. Dat betekent dat wanneer er bijvoorbeeld vooral 's avonds overlast is van jongeren, de wijkagent dan zal optreden. Dat is de reden dat de wijkagent dan overdag niet in de wijk zichtbaar is. Zoals de teamchef al zei: "De wijkagent kan beter efficiënt en effectief werken, dan dat hij de gehele dag alleen maar rondjes fietst". Willen we meer zichtbaarheid van de wijkagent, dan zal het Rijk daarin moeten investeren.

Verder zijn er op het bureau ook mensen werkzaam die de mensen aan de balie of telefoon, klantgericht te woord staan en biedt de politie Drimmelen/Geertruidenberg aan veel leerlingen een stageplek, zodat zij de kneepjes van het politievak leren. Na de voorlichting hebben we ook een blik mogen werpen op de werkplekken van onze dienders en werden natuurlijk de ophoudcellen niet overgeslagen. Deze verblijven zijn echt niet uitnodigend: er is behalve een betonblok geen stoel of televisie aanwezig en wil je naar het toilet dan moet je dat vragen. Dus moet je maken dat je daar niet terecht komt. Vol met nieuwe en hernieuwde indrukken en een hoop informatie rijker, namen we afscheid van de politie Drimmelen/Geertruidenberg. Het was een mooie, leerzame en indrukwekkende ervaring.

Namens de fractie van Lijst Harry Bakker, Hennie Antes.

< Terug naar nieuwsoverzicht