Nieuws

De kanteling van de WMO
16-12-2010

LIJST HARRY BAKKER verheugd zich erop dat de "KANTELING" zijn intrede zou kunnen gaan doen. Niet alleen het feit dat wij alleen aan besparen denken, maar zeker ook aan de individuele wensen van onze burgers als het gaat om zorg.

Door goede contacten met de zorgbehoevenden middels KEUKENTAFELGESPREKKEN én specifieke aandacht, denken wij dat het mes aan 2 kanten snijd; Een zeer efficiënte manier om duidelijkheid van de wensen van de burger te krijgen en om dan samen snel tot een doeltreffende oplossing voor zijn of haar noodzakelijke wens te komen. Over de INKOMSTENGRENS zijn wij echter niet helemaal tot tevredenheid gestemd. Hoe hoog komt die grens te liggen en wat gebeurd er met die mensen die dan "net" buiten de vergoedingen vallen??? Hierop heeft LIJST HARRY BAKKER graag een antwoord.

De Wethouder heeft tijdens de opinie-ronde van 7 oktober 2010 uitgesproken dat het niet belangrijk is dat mensen eerst geld voor moeten schieten of dat een rekening direct naar de gemeentelijke instelling gaat. Wij, LIJST HARRY BAKKER vinden dit "wel" heel belangrijk, er zijn immers veel mensen die bepaalde hulpmiddelen niet zelf kunnen betalen of kleine aanpassingen zelf voor kunnen schieten, om dan achteraf de rekening in te dienen. Wij streven er dan ook naar dat de cliënt die geholpen moet worden, ook daadwerkelijk zijn aanpassing, de nodige verbouwing of hulpmiddelen krijgt die zij nodig heeft. Dan is het niet nodig dat het beste van het beste uit de kast getrokken moet worden, maar GOED IS GOED.

De mantelzorgers en de vrijwilligers zijn mensen waar ook wij van LIJST HARRY BAKKER trots op zijn en waar we met z'n allen vooral zeer zuinig op moeten zijn. Deze mensen vervullen een grote rol in het sociale leven van de hulpbehoevenden, omdat deze mensen vaak uit de dichte nabijheid komen. (FAMILIE/KENNISSEN). De gemeente moet dan ook zorgen dat hun belangstelling om dit werk te doen, blijft. Ook moeten wij investeren, om ook in de toekomst van dit soort mensen gebruik te kunnen maken. Zij verdienen dan ook zeker aandacht, bij (TE) hoge werkdruk, in de vorm van steun van het SWO.

En voorzitter, als laatste zijn wij blij met de mededeling van de Wethouder (ook uit de opinie-ronde van 7 oktober 2010), dat de budgetten een goede bewaking krijgen en dat de Raad tijdig op de hoogte gesteld wordt voordat de kosten uit de hand dreigen te lopen. Mogelijk dat dit zou kunnen gebeuren door een regelmatige terugkoppeling over de financiële middelen. Zo komen we niet voor onaangename verrassingen te staan.

LIJST HARRY BAKKER vertrouwd erop dat de genoemde punten hun aandacht krijgen, en ondersteund bij deze dit besluit.

< Terug naar nieuwsoverzicht