Nieuws

Lijst Harry Bakker, ook in 2011 voor u aan de slag
27-12-2010

Terwijl de natuur uitrust van het afgelopen jaar en zich klaarmaakt voor de komende lente, kijken wij traditioneel terug naar het afgelopen jaar om de opgedane ervaringen mee te nemen naar het nieuwe jaar.

Met het verkiezingsjaar 2010 achter de rug, lag voor Lijst Harry Bakker het hoogte en diepte punt wel heel dicht bij elkaar. Het hoogte punt was natuurlijk het vertrouwen dat onze kiezers ons opnieuw heeft gegeven. Helaas is het ons niet gelukt om, met ons verkiezingsprogramma in de hand, met andere partijen tot een coalitie te komen. Hierdoor zijn we helaas toch in de oppositie beland. Dit was voor Lijst Harry Bakker toch wel het dieptepunt van afgelopen jaar.

Sinds we met de nieuwe raad zijn begonnen heeft u in de pers weinig van ons gehoord. Dit wil echter niet zeggen dat we stil hebben gezeten. Onze nieuwste raadsleden, Walter, Jack en Erik zijn, met hulp van Harry, Roxanne en Hans, sinds de verkiezingen druk bezig geweest met het leren kennen van de raad, college van B&W en het ambtenaren apparaat. Daarnaast heeft onze fractie zich ingespannen om een goed overzicht te krijgen wat er in alle kernen speelt. Lijst Harry Bakker is er van overtuigd dat al onze raadsleden nu een goede basis hebben om de komende jaren de inwoners van gemeente Drimmelen het best te kunnen vertegenwoordigen.

In het begin van 2011 zal het voornamelijk over de Kern Taken Discussie (KTD) gaan. Deze discussie zal het beleid van deze raadsperiode verder bepalen. Dat hier veel van afhangt heeft u mogelijk al gemerkt aan de onderwerpen die de laatste tijd vooruit zijn geschoven naar de KTD. Met onze 10 speerpunten in de hand zien we deze discussie met goede hoop tegemoet.

Ook in 2011 kunnen de burgers van gemeente Drimmelen er op rekenen dat we ons aan de eerder genoemde speerpunten houden en inhoudelijk de discussie met zowel B&W als coalitie aan gaan. In deze raadsperiode is het ons streven dat onze mooie gemeente voor iedereen een goede plaats is om te wonen en verblijven.
Rest mij iedereen naast een vredige en gezellige kerst een gezond, gelukkig en succesvol Nieuwjaar te wensen.

Namens de fractie van Lijst Harry Bakker,
Evelien Antes (fractie secretaresse)

< Terug naar nieuwsoverzicht