Nieuws

Handen af van verenigingsleven!
13-04-2011

De oppositiepartijen van de gemeente Drimmelen, Lijst Harry Bakker, CDA-Drimmelen en GroenLinks gaan samen optrekken tegen het voorstel van de kerntakendiscussie zoals dit door het college van B & W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waarmee deze partijen met name moeite hebben is de extra bezuiniging van 700.000 euro die wordt voorgesteld om zogenaamd ‘nieuw beleid’ te kunnen introduceren.

Deze extra bezuiniging kan alleen bewerkstelligd worden als ook bezuinigd wordt op het verenigingsleven. En daar trekt de oppositie de grens. Aantasting van ons verenigingsleven tast niet alleen de verenigingen aan, het tast met name ook de leefbaarheid van onze kernen aan en dat willen de oppositiepartijen koste wat het kost voorkomen. Gooi niet weg wat je in de toekomst niet terug kan krijgen.

De Lijst HB, het CDA en GroenLinks zijn echter wel doordrongen van de negatieve financiële positie van de gemeente en hebben op basis van het document 'kerntaken gemeente Drimmelen' in een gezamenlijk overleg vastgesteld waar zij de prioriteiten leggen als het gaat om bezuinigingen. Enerzijds kan een groot deel van de bezuinigingen reeds gevonden worden in allerlei al lopende activiteiten. Zo levert een efficiëntere bedrijfsvoering bij de veiligheidsregio al een bezuiniging op van 157.000 euro en zijn een aantal 'potjes' (voorziening wegen en baggeren) bij de gemeente dusdanig gevuld dat er de komende jaren veel minder nodig zal zijn. Daarnaast zien wij mogelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering, de afstoting van niet noodzakelijk gemeentelijk vastgoed (overigens altijd in nauw overleg met de gebruikers) en binnen het programma openbare ruimte. Al met al kan hier de benodigde 1,3 miljoen op een vrij gemakkelijk wijze gevonden worden. En dan hebben we het nog niet over financiële middelen die in de (nabije) toekomst nog naar de gemeente toekomen zoals bijvoorbeeld de mogelijke opbrengst van de verkoop van de aandelen Intergas of de ruimte die ontstaat omdat een aantal ambtenaren voor 2015 met pensioen gaat.


Kortom: het is volstrekt onnodig om middelen te zoeken in de samenleving, terwijl de financiële ruimte op vrij eenvoudige wijze binnen de lopende bedrijfsvoering gevonden kan worden. Daarom: handen af van het verenigingsleven.

< Terug naar nieuwsoverzicht