Nieuws

Een nieuw dorpshart voor Wagenberg? Dat is Plexat al!
14-04-2011

Vorige week ging het in de opinieronde maar over één onderwerp: Het plan van woningstichting Volksbelang om in fasen het hart van Wagenberg te veranderen. Met nieuwbouw van woningen/appartementen en een zorgcentrum, wat gedeeltelijk het nieuwe buurthuis moet worden.

Plexat zou dan gesloopt worden en de functie van dit buurthuis zou ergens anders, versnipperd, komen. Bij de school of sporthal. De Lijst Harry Bakker vindt dit geen goede ontwikkeling. Er is namelijk al een bruisend dorpshart en dat is Plexat. Met een goede exploitant, een druk bezet rooster waarin vrijwilligers hun steentje bijdragen en jong en oud, verenigingen en particulieren hun hart en gevoel bij hebben. Dat is belangrijk voor Wagenberg! Bouwplannen kunnen daaromheen worden ontwikkeld. De ruimte is er!

In de najaarsnota van 2010 (op blz. 49) staat ook te lezen dat  het onderhoud van Plexat (renovatie dak, toilet, etc.) voor een bedrag van € 172.000 doorgeschoven is van 2009 naar
2010. En op de volgende bladzijde staat dat het weer doorgeschoven is naar 2011!
Deze raad stelt jaarlijks in de begroting vast om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren en het college verzuimt dit telkenmale te doen. Zo creëer je als college op een niet correcte manier een  situatie, alsof het financieel onverstandig is om Plexat te behouden. De Lijst Harry Bakker verwerpt deze handelswijze dan ook nadrukkelijk. Er is dus 2 ton beschikbaar voor het achterstallig onderhoud; laat dit zsm uitvoeren en de Drimmelense bedrijven kunnen dus vooruit. Daarnaast wordt het hoog tijd dat de ontwikkeling daaromheen snel start; het ´gat' van Wagenberg ligt daar al jaren op te wachten. En in dezelfde vergadering werden ook de notulen van de vergadering daarvoor vastgesteld: "Het college kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden Dorpsstraat en verlengde Elsakker". Samen met andere mogelijkheden komt er in Wagenberg weer een dynamiek op gang, waarin de hele samenleving (incl. school, sport en verenigingen) van kan profiteren!

Fractie Lijst Harry Bakker.

< Terug naar nieuwsoverzicht