Nieuws

Coalitie Oost-Indisch doof voor stem Terheijdense bevolking
15-02-2009

Boze en verontrustende signalen uit de Terheijdense bevolking worden door de coalitie niet serieus genomen. Reden te meer voor Lijst Harry Bakker om de strijd tegen de ontsluiting van het parkeerterrein van de Lidl te blijven voortzetten en de stem van het Terheijdense volk te laten weerklinken.

Afgelopen donderdag 12 februari 2009 werd in de opinieronde het voorstel omtrent de ontsluiting van het parkeerterrein van de  Lidl besproken. Tal van argumenten werden door onze fractie aangevoerd om de coalitie ervan te overtuigen dat de ontsluiting van de parkeerplaats van de Lidl een gevaarlijke situatie oplevert middenin het dorpshart van Terheijden en dat het parkeerprobleem daarmee niet wordt opgelost. Maar onze argumenten mochten niet baten. De coalitie bestaande uit Groen Drimmelen, het CDA, het CAB en de PvdA, hadden hun oordeel al geveld: de ontsluiting van het parkeerterrein zou juist de veiligheid ten goede komen en de parkeerproblemen oplossen. Daarmee ging de coalitie achter de uitgangspunten van de klankbordgroep staan.

Lijst Harry Bakker vindt het een kwalijke zaak dat de coalitie over dit zeer ingrijpende voorstel zo lichtzinnig denkt. Allereerst wordt het "parkeerprobleem" hiermee niet opgelost. Dat komt doordat de parkeerdruk op het Dorpsplein vooral wordt veroorzaakt door lang parkeerders en dus niet door het winkelend publiek. Volgens ons is het dan ook vooral zaak dat dit lang parkeren wordt aangepakt, waardoor de ontsluiting niet nodig zal zijn. Ten tweede wordt met de ontsluiting een zeer gevaarlijke situatie in het leven geroepen. De verkeersstromen in het centrum van Terheijden zullen toenemen en het overzicht op het kruispunt zal verslechteren, waardoor de kwetsbaarheid van fietsers, kinderen en ouderen wordt vergroot. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van onze oproep in het Carillon en Rondom de Toren vele reacties gehad van de inwoners van Terheijden die eveneens vrezen voor onveilige verkeerssituaties en die een ontsluiting ten zeerste afkeuren. Wij vinden het dan ook zaak dat het college en de coalitie ook naar deze mensen luistert en niet alleen naar een klankbordgroep. Het centrum van Terheijden gaat immers alle inwoners aan!  Ten slotte heeft onze fractie ook contact opgenomen met Veolia (voorheen BBA) over de mogelijke consequenties die dit voorstel heeft voor het openbaar busvervoer in het dorp. Tot onze grote verbazing was Veolia nog niet op de hoogte gesteld van het voornemen om de parkeerplaats van de Lidl aan de Raadhuisstraat te ontsluiten. Veolia gaf aan dat dit mogelijk gevolgen heeft voor het busvervoer: óf de bushalte moet in verband met veiligheidsoverwegingen worden verplaatst óf Veolia tekent bezwaar aan tegen de ontsluiting. Daarmee wordt ook het verlies van een bushalte, de prijs die we mogelijk moeten betalen voor de ontsluiting van de Lidl. Dat moeten we niet willen!

Welke oplossingen heeft Lijst Harry Bakker? Daarover kunnen we het volgende zeggen: houd het centrum van Terheijden vrij van auto's die alleen de Lidl bezoeken, plaats bij het Witte Kerkje parkeersverbodborden, verbeter de inrichting van het Dorpsplein (bijvoorbeeld door het aanleggen van vakken, gehandicaptenparkeerplaatsen, een aanrijstrook voor hulpdiensten en trottoirbanden), richt het 30km-gebied ook als zodanig in door voorrangsituaties duidelijk aan te geven en veilige oversteekvoorzieningen te creëren, behoud de bushaltes en ten slotte, pak het lang parkeren aan door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Wij hopen dat de coalitie zich nogmaals buigt over het voorstel, de voor- en nadelen goed afweegt en luistert naar de mensen in Terheijden. Wij hopen dat partijen als Groen Drimmelen en het CDA zich aan hun verkiezingsbeloften houden door voetgangers en fietsers ook daadwerkelijk vóór gemotoriseerd verkeer te laten gaan en niet andersom! De ontsluiting van de parkeerplaats van de Lidl is ontzettend gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken. Lijst Harry Bakker is van mening dat de politiek ongelukken moet voorkomen in plaats van genezen! Namens de fractie van Lijst Harry Bakker, Roxanne Heijmans.

< Terug naar nieuwsoverzicht