Nieuws

Terugblikken en vooruitzien
22-01-2014

Lijst Harry Bakker blijft aan de weg timmeren

Sinds 26 april 2012 heeft de Lijst Harry Bakker zitting in de coalitie en heeft zij met Janus Oomen en Jan-Willem Stoop twee wethouders in het college. Met de aanstaande raadsverkiezingen van 19 maart 2014 een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Het coalitieaprogramma dat is afgesloten met de VVD en Groen Drimmelen heet Bouwen aan vertrouwen. Onze burgemeester sprak in zijn nieuwjaarstoespraak uit: “De gemeente Drimmelen heeft een goed bestuurlijk jaar achter de rug. De verhoudingen tussen gemeenteraad, college en ambtenaren waren goed, er was rust en stabiliteit aan het politieke front, de oppositie zoals het moet kritisch doch constructief, de politieke discussies ordelijk, inhoudelijk en respectvol, kortom het politieke klimaat was in orde en de resultaten waren daar ook naar. “ Dit waren mooie woorden, waarin wij ons als grootste politieke partij van Drimmelen in herkende. Hiervoor hebben wij ons ook hard gemaakt en deze inspanningen hebben tot resultaat geleid.

Ons coalitieprogramma had 19 speerpunten, waarvan er elf in portefeuille waren bij Stoop en Oomen. Al deze zaken zijn nagenoeg gehaald of rijp voor besluitvorming. Denk hierbij aan de visies op Drimmelen en Wagenberg, die een goede basis bieden voor ontwikkeling, het open houden van de zwembaden, het bestemmingsplan buitengebied is na vele jaren in een afrondende fase, de Amerhal wordt na jaren discussie uitgebreid, het dorpsgericht werken is versterkt, de ontwerpvisie op de haven Lage Zwaluwe ligt er, en lokale partijen willen hier aan de slag.

Ook kleinere zaken zijn gerealiseerd: de bezorging van het Carillon in het buitengebied, de mogelijkheden om reclame te maken op rotondes, de stimuleringssubsidie ouderenorganisaties is in ere hersteld. Er zijn veel  bestemmingsplannen gemaakt die een basis vormen voor de gerealiseerde en komende nieuwbouw bouwplannen.

Lijst Harry Bakker  ziet dat er nog voldoende werk aan de winkel is: nieuwbouw voor het Dongemondcollege, betere wegen, een nieuwe gymzaal voor Terheijden, kunstgras voor voetbalverenigingen en ontlasting van de kernen van (zwaar) verkeer. Ook voor maatwerk in de zorg op maat,  een betere dienstverlening en behoud van de voorzieningen zullen wij ons hard blijven maken. Met de ondertekening van de duurzaamheidsverklaring van Drimmelen op 21 januari in de Gouden Leeuw in Terheijden willen wij als lokale partij voor heel de gemeente Drimmelen benadrukken dat de partij met de oranje kleuren ook een groen hart heeft en vol wil inzetten op duurzaamheid.

Ons verkiezingsprogramma “Investeren in Drimmelen” biedt een goede basis voor de toekomst van een duurzaam en leefbaar Drimmelen. Kunnen wij dit alleen?? Nee, we willen dit samen doen met burgers, bedrijven, onderwijs en verenigingen uit onze mooie blauwgroene gemeente Drimmelen. Ons programma kunt u vinden op www.lijstharrybakker.nl.

Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht