Nieuws

Rondweg Lage Zwaluwe - Wagenberg
17-01-2014

Hierbij het project rondweg c.a. zoals vandaag officieel, door de lijst harry bakker,is ingediend aan het college van burgemeester en wethouders.

Achtergrond rondweg.

Geschiedenis


De doorgaande weg van dirk de botsdijk tot aan de rotonde bij wagenberg is voor een groot gedeelte meer dan honderd jaar oud.


Toentertijd was was de " infrastructuur " heel wat anders.
Deze wegen kronkelde door dorpjes en gehuchten en waren op de kei met zogenaamde " kinderkopjes " aangelegd, later werden hier en daar deze vervangen door gebakken  klinkers.


Later werd er langs Lage Zwaluwe gedeeltelijk een  nieuwe ontsluitingsweg , oude weg,aangelegd  om het drukkere en zwaardere verkeer van de oude dijk te weren ook omdat de verkeersonveiligheid groter werd.


De bewoners vonden het drukker worden van het verkeer ook binnenshuis niet prettig.
De snelheid op dit gedeelte is 50 km. per uur.
Verderop in lage zwaluwe gaat de weg weer verder op de Loonsedijk zo komt men  op de Geate.


In het midden van deze weg loopt een scheur, dat betekend dat dit dijklichaam aan twee zijden naar buiten gedrukt wordt.
De Geate is een kronkelig en smal stuk weg en hier geldt, gedeeltelijk, een snelheid van 30 km.  per uur.
Hier vandaan gaat de weg over in asfalt met een oppervlakte behandeling van steenslag en geldt een snelheid van 60 km. per uur.


Dan krijgen we de bebouwde kom van Hooge Zwaluwe  waar een snelheid van 30 km. per uur geldt.
De kom van Hoogte Zwaluwe is enkele jaren geleden, met inspraak van de bewoners, geheel gerenoveerd  en ingericht, gedeeltelijk met geluidsarme bestrating voorzien.
In Hooge Zwaluwe hebben alle zijwegen van rechts voorrang.
Ook de doorgaande weg slingert zich, met hier en daar versmallingen, door het dorp.


Buiten de bebouwde kom gaat de weg over in asfalt, deze is ook enkele jaren opnieuw ingericht en hier geldt ook 60 km. per uur.
Zo komen we bij Helkant.
Over de doorgaande weg in Helkant is heel veel discussie geweest tot, volgens mij, op de dag van vandaag.
De weg ligt hier ook op het oude tracé, smal en slingerend, en hier geldt een snelheid van 30 km. per uur tot aan het einde van de bebouwde kom waar tot aan de rotonde wagenberg een snelheid van 50 km. per uur geldt.

Filosoferend:

Voor een doorgaande weg door dorpen en gehuchten met veel verschillende snelheids beperkingen, voorrangsbepalingen, versmallingen, bochten, ( draaien en keren ) verhardingsstructuren, verkeersonveilige situaties waar mensen het wonen vaak niet prettig vinden, waar veel verkeersirritaties plaatshebben, waar de ondergrond en de opbouw van deze weg niet meer van deze tijd zijn mag je concluderen dat dit niet meer het juiste tijdperk is om dit in stand te houden. Voor de weggebruikers wordt de huidige situatie ook niet als prettig ervaren.

Enkele maanden per jaar zijn deze wegen onder een laag modder bedekt wat, ook na het schoonmaken , deze weggedeelten zeer gevaarlijk maken zeker voor de tweewielers.
Bij wijziging van bestaande gedeeltes en nieuw aan te leggen wegen worden veelal  verkeersgegevens zoals verkeerstellingen ,ongevalstatistieken, hoeveelheden fijnstof, geluidshinder en dergelijke opgevraagd maar let wel de hoeveelheden moeten niet altijd bepalend zijn zeker wanneer je nog eens goed nadenkt over het bovenaangehaalde want een combinatie van deze factoren kan lijden tot nare en gevaarlijke gevolgen.

Deze opsomming en conclusies zijn verre van compleet maar is en eerste aanzet voor discussie en onderzoek.

Ruud van Bremen

Burgerlid LHB

 

Zie ook:

Bijlage 1 tekening

Bijlage 2 Achtergrond rondweg

Bijlage 3 Gegevens plan rondweg

Bijlage 4 haven Lage Zwaluwe

Bijlage 5 Opsomming

Brief BenW

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht