Nieuws

Drugs, coalitieakkoord en geld
28-04-2014

Donderdagavond 24 april werd het coalitieakkoord in de Raad van Drimmelen gepresenteerd en namens de Lijst Harry Bakker werden Jan-Willem Stoop en Janus Oomen wethouder. In de gemeenteraad neemt Ton Verhoeve plaats als ons 8e raadslid.

Het was druk op donderdagavond bij de 1e officiële raadsvergadering. Niet alleen veel mensen, maar ook veel agendapunten. De Lijst Harry Bakker begon met een informatieve vraag over het drugsbeleid in onze gemeente Drimmelen en de burgemeester antwoordde dat het Damoclesbeleid al wordt toegepast. Dus zowel preventief als repressief (met sluiting van panden) kan onze gemeente dit kwaad tegengaan en daar zijn we blij om.

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord Samen investeren in Drimmelen tussen de Lijst Harry Bakker (8), de VVD (3) en Groen Drimmelen (3) kwamen er vragen van de andere partijen. Nee, er was vooraf geen akkoord en ja er is open en constructief onderhandeld o.l.v. de informateur M. Meijer. De Lijst Harry Bakker heeft door haar inbreng een goede investeringsagenda kunnen opstellen met behoud van onze voorzieningen en goede elementen in onze samenleving. Vooral onze wegen (incl. fiets- en wandelpaden) worden opgeknapt en veiliger gemaakt. Ook worden burgerinitiatieven (gericht op samenwerking) ondersteund, de hondenbelasting afgeschaft (met een goed hondenbeleid én handhaving), bestekken openbare ruimte beter afgestemd en gaan wij voor nieuwbouw Dongemondcollege en gymzaal Terheijden. Voor de details zie onze website www.lijstharrybakker.nl en de uitwerking van diverse andere punten volgt in de Kadernota.  Hierin presenteren we ook op een duidelijke wijze de onderliggende financiën die e.e.a. mogelijk maken en lichten we het systeem van lastenverlichting toe. De Lijst HB werkt samen met haar coalitiepartners én de andere partijen aan een betere toekomst van Drimmelen.

Bij het laatste punt van de Raadsvergadering bleek dat dit soms geduld vergt: Doordat een oud-bestuurder  een door hem aangespannen rechtszaak om meer geld te krijgen van de gemeente per saldo verloor, krijgt de gemeente zomaar € 30.000. De Lijst Harry Bakker wilde dit sociaal besteden aan mensen en verenigingen die het wél nodig hebben (bijv. Stichting Leergeld), maar de andere partijen hielden de motie nog even af ….. Hopelijk komt dit later alsnog goed terecht!

 

Lijst Harry Bakker.

< Terug naar nieuwsoverzicht