Nieuws

Over begroting, scoutinggebouw en de Wijngaerd.
28-10-2014

Fractie Lijst Harry Bakker is volop actief!

Deze weken is de fractie van de Lijst Harry Bakker volop actief met de voorbereiding van de begroting 2015. Een belangrijk stuk waarin de basis ligt voor de komende jaren met de vertaling van het coalitieakkoord van de Lijst Harry Bakker-VVD-Groen Drimmelen én de belangrijke transities in jeugd, zorg en participatie.

De begrotingsstukken zijn verbeterd, maar nog altijd ruim 100 pagina’s. Daarover zijn veel vragen te stellen om als raadslid (op hoofdlijnen en de kaders stellen) zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de feiten en de ontwikkelingen.

Daarnaast gaan de gewone vergaderingen ook door en zijn we actief in de ‘buitenwereld’ waar het écht gebeurt in Drimmelen. Zo waren we afgelopen zaterdag bij de scouting in Lage Zwaluwe. Een enthousiaste club die al jaren op een goede huisvesting wacht. In een goed gesprek met het bestuur zijn we ingegaan op de nieuwbouw en de ontwikkelingen daaromheen. Samenwerking, multifunctionaliteit en zelfwerkzaamheid zijn daarbij de toverwoorden, maar het tempo is ook belangrijk. Daarom hebben we als Lijst Harry Bakker een schets laten maken om het wat concreter te krijgen.

Fijn dat je met elkaar informeren, luisteren en helpen een project op weg kan helpen. Nu de volgende stap!

Dat is voor het Zorgcentrum de Wijngaerd in Made nog even onduidelijk. Zij willen graag verbouwen om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg voor de oudere, kwetsbare inwoners. Een lastige opgave in deze qua zorg onduidelijke periode met de transities en de onduidelijkheid vanuit de Rijksoverheid. Hopelijk komt er snel duidelijkheid (wij hebben informatieve vragen gesteld) en kan de gemeente Drimmelen helpen.

Wij vinden Zorgcentrum de Wijngaerd een belangrijke voorziening in de gemeente Drimmelen en hopen net als in Lage Zwaluwe met het Woonzorgcentrum De Ganshoek op een positieve ontwikkeling! Blijf ons volgen, houd ons scherp!

Fractie Lijst Harry Bakker

Foto 1: Hier de nieuwe behuizing van Scouting Lage Zwaluwe?!

Foto 2: Nieuwbouw voor Scouting Zwalaho, tempo is wat Lijst Harry Bakker graag wil!

Foto 3,4 en 5: ontwerpschetsen gebouw.

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht