Nieuws

En nu verder! Begroting 2015 aangenomen.
12-11-2014

Ja, dat was de uitkomst van de gemeenteraad van afgelopen 6 november.

Na ruim vier uur vergaderen werd de begroting 2015 van onze gemeente goedgekeurd door de Raad. Met daarin de acht raadsleden van de Lijst Harry Bakker die het goed hadden bestudeerd, vragen hadden gesteld en bij de behandeling positief kritisch ingingen op enkele onderdelen. Het grootste bedrag van de ruim 51 miljoen euro gaat op aan personeelskosten, daar komt nu de post Transities bij.

De Lijst Harry Bakker heeft vertrouwen in een goede invoering, maar wil na de getekende contracten voor de Wmo en Jeugdhulp ook voor de Participatie actie zien en….. een goede communicatie!
We hebben immers afgesproken dat de Huishoudelijke hulp tot 1 juli 2015 gelijk blijft en daar hoort dus ook de eigen bijdrage bij. Onze gemeente is samen met de aanbieders verantwoordelijk voor een maatwerkgerichte en goede invulling voor de zorgbehoevenden!

Een ander punt in de begroting is dat we geld vrijmaken voor investeringen.
De komende vier jaar gaan we zo’n 5 miljoen euro investeren in de wegen, onze samenleving (subsidie dorpsgericht werken) en sport (bijvoorbeeld kunstgras). Vooral het opknappen van de doorgaande wegen in onze kernen zal een positieve invloed hebben. We feliciteren onze wethouder Jan-Willem Stoop dan ook met het hiermee bereikte resultaat. Samen met het college (en de ambtenaren) heeft hij de kar getrokken en de portefeuille Financiën goed beheerd.

Nu wordt het tijd voor de uitvoering!
De fractie van de Lijst Harry Bakker heeft weer veel geleerd van deze raadsvergadering. Toch…. als je dan naar huis gaat langs de mooie bloemenrand, een zwerm vogels op de zonnebloemenpitten ziet aanvallen en de dag daarop bij de ceremonie van het standbeeld van de Liniecrosser bent, weet je het weer: er is meer in het leven dan vergaderen en politiek. Het draait om de mensen in onze gemeente Drimmelen en wat je bijdraagt aan deze samenleving.

Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht