Nieuws

Hondenbelasting en de Lijst Harry Bakker
23-02-2015

Speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Lijst Harry Bakker zijn onder andere het afschaffen van de hondenbelasting en het niet verhogen van de OZB.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Zoals u wellicht weet is voor het jaar 2015 de hondenbelasting gehalveerd. Al een mooi resultaat maar bedenkt u wel daar daarvoor andere inkomsten voor de gemeente tegenover moeten staan.

Vraag: wordt de andere helft ook afgeschaft? Het antwoord mag duidelijk zijn: om de begroting sluitend te houden zal voor het afschaffen van dat tweede gedeelte ook een inkomsten alternatief gevonden moeten worden. Lijst Harry Bakker zoekt samen met haar coalitie partners naar een oplossing hiervoor.

Het waarom van de hondenbelasting afschaffen is volgens aantal mensen nog niet duidelijk. Het is naar onze mening al jaren een ‘oneerlijke’ belasting. Hondenbelasting is wettelijk gezien een algemene belasting die volkomen los staat van de overlast die hondenbezitters (kunnen) veroorzaken. De opbrengst van hondenbelasting komt niet ten goede aan honden/hondenbezitters maar ten goede aan de algemene middelen. Dat kan van alles zijn, o.a. sport, theater, onderwijs, straatverlichting etc. etc.  De gemeente kan en mag ook geen belasting heffen op dieren die (mogelijk ook) voor overlast kunnen zorgen, bijvoorbeeld katten, duiven, paarden etc. Waarom kan de gemeente dan wel een hondenbelasting opleggen?

De hondenbelasting dateert nog uit de tijd dat de hond werd gebruikt als trekhond voor vervoer van goederen op de openbare weg. Dat is gelukkig niet meer aan de orde. De rijksoverheid heeft besloten dat elke gemeente zelf moet beslissen om de hondenbelasting wel of niet af te schaffen.  Veel gemeenten hebben de hondenbelasting dan ook al afgeschaft. Dit omdat het niet redelijk is dat hondenbezitters meer aan algemene middelen moeten bijdragen dan ‘niet’ hondenbezitters.

Tot slot: er wordt vaak gezegd: ‘ De vervuiler betaalt’. Dat zijn wij volkomen met u eens. Maar niet door elke hondenbezitter, ook de ‘niet vervuiler’ mee te laten betalen in de vorm van hondenbelasting. Hierbij denken wij aan alle mensen die hun hond wel netjes uitlaten en aan eigenaren van honden die gehouden worden op boerenerven en daardoor anderen geen overlast bezorgen. Die kan en mag je, wat de fractie Lijst Harry Bakker betreft, niet laten betalen voor iets waarvoor ze niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden!

Quotes uit andere media bronnen roepen stof tot nadenken op!:

“Opruimen is verplicht, hondenbelasting niet!”

“In 2013 heffen nog 287 van de 408 gemeenten hondenbelasting”

“De hondenbelasting is voor gemeenten een fijn appeltje voor de dorst dat ze vrijelijk mogen besteden.”

“Een uitspraak van het gerechtshof van Den Bosch kan mogelijk roet in het eten gooien. Een hondenbezitter uit Sittard-Geleen sleepte haar gemeente voor het gerecht en kreeg gelijk:  De hondenbelasting is onrechtmatig.”

 

Ton Verhoeve Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht