Nieuws

Lijst Harry Bakker komt verkiezingsbelofte na.
26-10-2015

Investeren in kunstgrasvelden is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Lijst Harry Bakker.

In februari 2014 heeft Lijst Harry Bakker al op een symbolische wijze de eerste vierkante decimeter kunstgras aangeboden aan de voorzitter van Voetbal Vereniging Madese Boys de heer Carel Rademakers. Toen al vertrouwend op een goede ontwikkeling en realisering van de wens om meer kunstgrasvelden voor sportverenigingen in onze gemeente te realiseren. Nu is het dan tijd om over te gaan tot actie om nogmaals te benadrukken dat Lijst Harry Bakker de verschillende sportverenigingen een warm hart toe te draagt.

In de afgelopen opinieronde heeft Lijst Harry Bakker zich dan ook positief uitgesproken over het daarin voorliggende constructieve en opbouwende voorstel. Zowel de Madese Boys, Madese Hockeyclub als Sportvereniging Voetbal Terheijden krijgen kunstgrasvelden. Er is goed overleg geweest met de verschillende verenigingen en er zijn vooraf duidelijke eisen gesteld. Een werkwijze die de Lijst Harry Bakker aanspreekt.

De betreffende sportverenigingen zijn uitgenodigd om een dag mee op pad te gaan. Er zijn verschillende locaties bezocht en verschillende soorten kunstgras bekeken. Zo heeft een ieder een goede keuze kunnen maken of ze wel of geen kunstgrasveld gerealiseerd wilden zien. Ook Lijst Harry Bakker vindt dat de deur op een grote kier moet blijven staan voor voetbalvereniging HZ'75 en VCW. Zij hebben aangegeven op dit moment geen gebruik te kunnen maken van de aanleg van kunstgrasvelden, er is te weinig ruimte voor. Uiteraard trekken zij in de toekomst eventueel hiervoor wel graag aan de bel.

Lijst Harry Bakker juicht het toe dat ook anderen dan alleen leden van de sportvereniging op welke wijze dan ook, georganiseerd of niet, gebruik kunnen gaan maken van de kunstgrasvelden. Een multifunctioneel gebruik, dan hebben anderen er ook plezier van.

Op onze vraag wanneer de wethouder de eerste officiële aftrap van in gebruik neming van de kunstgrasvelden denkt te kunnen doen was zijn antwoord het liefst zo snel mogelijk maar realiseerbaar, mocht hij hiervoor uitgenodigd worden, eind 2016. Of openen we met een politiek voetbal/hockeyteam? Die stem ging namelijk direct in de wandelgangen op!

 

Corrie Looman, Burgerlid Lijst Harry Bakker
Loes van Zwieten, Raadslid Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht