Nieuws

Goede vooruitzichten voor Drimmelen én de Lijst Harry Bakker.
10-11-2015

Begroting 2016 met miljoeneninvesteringen unaniem aangenomen.

Op donderdag 5 november de belangrijke begrotingsvergadering in het gemeentehuis. We starten al om vijf uur ‘s middags om de ongeveer vijf uur die we nodig hebben goed te verdelen. De zeven partijen brengen in de eerste termijn in maximaal tien minuten hun visie op de begroting 2016.

Tijdens de schorsing daarna is er een gezamenlijke maaltijd en tijd voor overleg van college, ambtenaren en de politieke partijen met hun achterban. Vervolgens de beantwoording door het college en de tweede termijn met uiteindelijk het stemmen over de voorstellen.

De Lijst Harry Bakker mocht als grootste partij beginnen en had een goede en volledige inbreng (zie www.lijstharrybakker.nl). Er is voor 2016 ruimte om de wegen op te knappen, te investeren in kunstgras en de o zo belangrijke zorg voor de medemens.


We investeren in de participatie (o.a. door medewerker economische zaken) en de duurzaamheid (realisatie windmolens bij de A16). Verder vinden we het fijn dat eindelijk de hondenbelasting wordt afgeschaft, terwijl er voldoende geld is om zowel de hondenbezitter als het uitvoeren van het hondenbeleid (met opruimplicht én aanlijnplicht plus de handhaving van de regels) te faciliteren. Wij gaan uit van het positieve en hopen dat dit aanslaat voor alle inwoners!

Ook is het fijn om met alle partijen in een goede sfeer te vergaderen over de (financiële) toekomst van onze gemeente. Daar zijn we volksvertegenwoordigers voor en dan zijn we blij dat we met onze fractie van acht raadsleden en burgerleden plus de twee wethouders een gedegen en verantwoorde begroting 2016 kunnen goedkeuren. Drimmelen kan investeren!
Wij van de Lijst Harry Bakker hopen dat dit resultaat heeft.


Als we samenwerken met inwoners, bedrijven en verenigingen én de gemeente een open, meedenkende houding heeft in haar handelen, komen we een stuk verder en hebben we het béste resultaat!

Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht