Nieuws

Lijst Harry Bakker vindt ook scholen in elke woonkern belangrijk
09-05-2016

Het onderwijs in Nederland heeft te maken met veel ontwikkelingen op dit moment. Vanaf augustus 2014 tot en met het schooljaar 2020/2021 wordt het passend onderwijs gefaseerd ingevoerd.

Veranderingen

Dit zorgt voor veel veranderingen. Een aantal hiervan zijn: Er worden samenwerkingsverbanden aangegaan. ‘Het rugzakje’ voor kinderen met extra zorg binnen de school is verdwenen. De scholen hebben een zorgplicht; dit houdt in dat scholen een passende plaats voor een leerling moet vinden. 

Behoud van……

Ook het behoud van kleine dorpsscholen is een veelbesproken onderwerp op dit moment. In heel Nederland zijn kleine scholen aan het zoeken naar een wijze waarop ze open kunnen blijven. Hierbij is de norm een veelbesproken onderwerp. Halen ze het wel of halen ze het niet?
Door de ouders van de openbare school “Het Klaverblad” in Drimmelen is een petitie gestart waarmee ze ernaar streven dat de school toch behouden blijft. Een mooi initiatief! Wie mee wil denken of werken aan een oplossing kan de petitie tekenen. 

Leefbaar

Lijst Harry Bakker vindt het belangrijk dat er in iedere kern een school blijft bestaan. Dat is het hart van een kern. Zo vinden we het ook belangrijk dat de kerkgebouwen in iedere kern behouden blijven. Ook sportclubs en winkels spelen een belangrijke rol in het sociale gebeuren en daarmee het leefbaar houden van een woonkern. 

Laten we met elkaar de belangrijke voorzieningen die we nu al hebben in onze woonkernen koesteren!

Corrie Looman, burgerlid Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht