Nieuws

Lijst Harry Bakker bezoekt……
23-05-2016

De kracht van onze politieke partij is onder andere de contacten die wij direct leggen met bewoners en ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Kracht

…kortom iedereen die deel uit maakt van onze leefgemeenschap in Drimmelen. Jong en oud, nieuwe inwoners en geboren/getogen inwoners….zoveel mogelijk tracht Lijst Harry Bakker een luisterend oor te zijn. Dit kunnen wij niet alleen en gaat zeker niet vanzelf!

Bezoek Provinciale Staten

Ook door het lezen van politieke vakbladen, het volgen van de Haagsche ontwikkelingen op velerlei gebied en het contact hebben met Provinciale Staten Noord Brabant geeft het ons een ruimer beeld over dat wat er speelt in Nederland. Afgelopen 20 mei dan ook een mooie kans om de Statendag in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch te kunnen bezoeken met een groep van Lijst Harry Bakker. Een welkom geheten door commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk, bij de opening van de Staten Vergadering, die vervolgde met een drukke agenda waaronder het mestbeleid. Een rondleiding vanaf de complete “selfsupporting” schuilkelder voor een aantal personen bij calamiteiten tot aan het magnifieke uitzicht op de drie-en- twintigste verdieping verweven met Karel Appel ’s in het restaurant tot verdieping-hoge kunstwerken van natuurlijke materialen. Alles had een verhaal met logica en sloot op elkaar aan.

Vragenuur

Gelegenheid tot stellen van vragen met verklarende visie over actuele onderwerpen zoals de 380KV masten, knooppunt Hooipolder, windmolens, vrijetijds economie gerelateerd aan toerisme en recreatie Biesbosch en natuurlijk de vluchtelingenopvang vuurden we af op Statenlid Jan Heijman en medewerkers. Hij stond ons ’s-middags te woord. Al snel bleek dat de tijd veel te kort was. Reden voor vervolg!

Positief

Steeds maar weer kennis op te doen, te luisteren en kritisch te blijven is het waarmee wij aan de slag kunnen blijven gaan, kunnen handelen en verbinden daar waar nodig en binnen onze mogelijkheden ligt. Met elkaar ben je krachtig, met elkaar bouw je aan een positieve houding om in harmonie te leven, ongeacht afkomst, geloof, ras en huidskleur.

Lijst Harry Bakker blijft de schouders eronder zetten!

Loes van Zwieten
Raadslid Lijst Harry Bakker

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht