Nieuws

Met Lijst Harry Bakker worden deuren geopend!
08-11-2016

We zijn goed op weg in de gemeente Drimmelen. Samen met onze coalitiepartners en de Raad werken we het coalitieprogramma “Samen investeren in Drimmelen” uit. Dat gaat goed volgens Lijst Harry Bakker, want in de net vastgestelde Begroting 2017 staan alle wensen en investeringen netjes vermeld én financieel verwerkt. Compliment!

 

jw4.jpgInvesteren-genoeg te doen!
Natuurlijk is de totale begroting belangrijk, maar een aantal deuren gaan nog open.
We gaan investeren in het riool om de klimaatsveranderingen met heftiger wateroverlast voor te kunnen blijven. Investeren in goede en veilige wegen, waarbij we de nadruk leggen op fiets (3x) -en voetpaden (10x). Naast het centrumplan Made verbreden we ook de Zanddijk en pakken de centrumroute Terheijden aan.
Investeren in ICT om de dienstverlening te verbeteren en verder verbeteren van onder andere het groenbeleid met een waardevolle bomenkaart en ecologisch bermbeheer.
Investeren in woningbouwplannen in alle kernen, verkoop van gemeentelijke panden aan trappelend klaarstaande ondernemers, zoeken naar geschikte locatie voor een pilot van de Voedselbank in eigen gemeente.

Bereikt!
Voor de armoedebestrijding, de verlaging eigen bijdrage WMO, de schuldhulpverlening, het faciliteren van vrijwilligers via VIP en SWO, de dorpsteams en het mantelzorgcompliment van € 150,00 hebben wij dit jaar al veel bereikt en we hopen dat dit effect heeft op de mensen die dit zo hard nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

Zorg en mantelzorgcompliment
Lijst Harry Bakker heeft de kwaliteit van en tevredenheid over de zorg transitie hoog in het vaandel staan. Recent werd dit naar aanleiding van door ons gestelde vragen opnieuw positief benadrukt. Het college heeft zorg adequaat begroot en heeft het kwalitatief op orde. Wij leggen toch altijd de lat nog iets hoger en verwachten daarin dan zeker een positievere houding van de gemeente.
Lijst Harry Bakker had het goed gezien! Er is budget voor structurele verhoging van het mantelzorgcompliment. Ons eerder aangenomen amendement hiertoe heeft nu 242 aanmeldingen hiervoor oogeleverd.En….er is nog ruimte voor meer. Tot 18 december a.s. kunt u dit mantelzorgcompliment nog aanvragen. Helaas wat lastig te vinden online, daarom geven wij u de directe link naar de juiste pagina:
http://www.swodrimmelen.nl/filesswo/bestanden/MZW%20formulier%202016.pdf

“Deur is open” voor de Cour
Na vele plannen maken en besprekingen is dan eindelijk de Terheijdense Cour heropend. In aanwezigheid van burgemeester Gert de Kok, wethouder Jan-Willem Stoop en ruim 700 bezoekers werd hier letterlijk een deur ingetrapt om de nieuwe sportzalen officieel in gebruik te nemen. Een staaltje van doorpakken met een kritische oog op het duurzaamheidsbeleid is er een schitterend multifunctioneel gebouw gerealiseerd dat ook buiten onze gemeente grenzen veel lof scoort.

“Deur gaat open” voor het pontje
De pont gaat volgend toeristenseizoen varen. Deze deur hebben we geopend!
Vanaf haven Lage Zwaluwe naar de Biesbosch, de laatste 900 meter waar Lijst Harry Bakker al ruim twee jaar voor heeft gepleit om het “rondje Biesbosch” te realiseren gaat nu een feit worden. Een enorme positieve spin-off voor het toeristisch recreatieve deel van onze blauwgroene gemeente. Ontwikkeling van Degaterrein en havenzijde aan de Amer staan allemaal te gaan gebeuren in Lage Zwaluwe. Het wordt tijd en deze gaat dringen.

Aandacht voor…
Aandacht voor de zwembaden…Lijst Harry Bakker draagt de zwembaden een warm hart toe en had ook liever dit jaar nog de visie op de zwembaden besproken, zodat we ook in deze begroting daar al op kunnen sturen. Wij streven er naar om deze voorziening voor Drimmelen te behouden, zeker in samenwerking met de Vrienden van het Puzzelbad.
Aandacht voor blauw op straat in plaats van achter de computer. Het opmaken van een proces verbaal met vervolgstappen kost nu circa 20 tot 30 minuten. Wordt dit gedigitaliseerd dan kan het in 2 à 3 minuten afgehandeld worden. Tijdswinst en de BOA’s kunnen langer op straat blijven. Op straat voor drugsbestrijding, overlast, veiligheid voor iedereen. Op ons aandringen heeft de burgemeester toegezegd hier onderzoek naar te gaan doen en snel met een antwoord te zullen komen. Lijst Harry Bakker vindt niet dat de deur hier op een kier gehouden moet worden maar wagenwijd open moet gaan.

 

Kortom….er is veel bereikt. Maar….er is nog veel te doen.
Speel daarom met ons het spel: “Wat zou u doen met 1 miljoen?
Samen met uw hulp kunnen nog meer deuren geopend worden.

Tot dinsdagavond 29 november a.s., 19.00 uur, Kaasboerderij ’t Bosch in Made.

Lijst Harry Bakker

 

< Terug naar nieuwsoverzicht