Nieuws

Lijst Harry Bakker evalueert en kijkt vooruit!
24-01-2017

“Wat zou u doen met 1 miljoen?”
November 2016 speelden bijna vijftig inwoners van de gemeente Drimmelen met ons het spel ‘Wat zou u doen met 1 miljoen?’.
Een zeer geslaagde en gezellige avond waar Lijst Harry Bakker veel informatie mocht ontvangen over de plus- en verbeterpunten binnen onze gemeente.
Afgelopen decembermaand hebben wij dan ook gebruikt om de vele opgehaalde ideeën voor u op een rij te zetten.

Trots en vertrouwen

1%20miljoen%20avond2.jpg

De zorg voor elkaar, het rijke verenigingsleven, het cultuurhistorische erfgoed en de groene omgeving van onze gemeente zijn punten waar onze inwoners trots op zijn. Zij zien de toekomst van de gemeente Drimmelen dan ook met vertrouwen tegemoet.
Een van de zorgen over de toekomst die werd uitgesproken tijdens de avond is onder andere de vergrijzingen de toenemende vraag naar zorg. En…..hoe kunnen we er voor zorgen dat onze dorpskernen ook leefbaar en aantrekkelijk blijven voor jongeren?

Verdelen van 1 miljoen
Nu figuurlijk 1 miljoen verdelen! Net als binnen de gemeenteraad moest groepsgewijs keuzes worden gemaakt waarin dan specifiek te investeren. Ook het figuurlijke budget kan maar 1 keer worden uitgegeven! Welke projecten en activiteiten hebben er dan prioriteit?
Het verbeteren van onderhoud van wegen, het ontlasten van de kernen Hooge en Lage Zwaluwe voor zwaarder verkeer, recreatieve ontwikkeling van de haven van Drimmelen en het verbeteren van toezicht en handhaving zijn een paar uiteenlopende voorbeelden die tijdens de bijeenkomst zijn aangedragen.

De drie belangrijkste op een rij

Zorg, bovenaan met stip, zorg voor oud en jong. De zorg wordt gezien als een positief punt binnen onze gemeente, maar gezien de ontwikkelingen in Nederland, dus ook in Drimmelen, is het van belang om hierin blijven te investeren. Meer voorzieningen voor ouderen, het openhouden van buurthuizen en steunpunten, het voorkomen van vereenzaming van ouderen en voorzieningen en aanpassingen om langer thuis te blijven wonen zijn voorbeelden van ideeën voor verbeteringen van de ouderenzorg in Drimmelen. Uiteraard is er ook expliciet aandacht gevraagd voor de thuiszorg. Lijst Harry Bakker gaat de komende tijd met verschillende spelers en betrokkenen van de thuiszorg in Drimmelen in gesprek om te bekijken waar en hoe er verbeteringen mogelijk zijn.
Ook zijn er ideeën aangedragen om de aandacht voor de jeugd in onze gemeente te vergroten, waaronder de aanstelling van een jongerenwerker als spin in het web en het creëren van voorzieningen voor jongeren passeren voortdurend de revue.

Woningbouw, in het bijzonder voor starters, staat op de tweede plaats. De jeugd heeft de toekomst en om er voor te zorgen dat onze kernen leefbaar en aantrekkelijk worden en blijven is er door de groepsdeelnemers veel ‘geld’ gereserveerd voor starterswoningen en verenigingen.

Duurzaamheid en energie
als derde thema. Investeringen in zonnepanelen, nul-op-de-meter-woningen en subsidies voor energiebesparingen, maar ook voorlichting en communicatie hierover zijn genoemd als waardevolle projecten. Het is van belang om onze gemeente voor te bereiden op een duurzame toekomst voor volgende generaties. Duurzaamheid is dan ook een thema dat volgens de groepsdeelnemers nóg meer prioriteit en actie verdient dan het op dit moment al krijgt.

Rode Draad
U heeft ons weer voorzien van goede input van zowel grote als kleine dingen met een duidelijke rode draad. Jong en oud wil graag in een duurzaam huis in Drimmelen wonen en er dient voldoende kwalitatieve en betaalbare zorg te zijn die het langer thuis wonen mogelijk maakt.

Vervolg
In 2018 kiest u weer voor een nieuwe gemeenteraad. De Lijst Harry Bakker heeft dan opnieuw een verkiezingsprogramma. Als lokale partij maken wij dit aan de hand van wat er speelt, uw inbreng en wat wij horen en zien in de dorpskernen van onze gemeente. De input die is aangedragen door de groepsdeelnemers van onze bijeenkomst ‘Wat zou u doen met 1 miljoen?’ wordt uiteraard ook ingezet.
Het jaar 2018 lijkt misschien nog ver weg, maar Lijst Harry Bakker wacht niet tot het zover is. Ook nu al wordt tijdens de behandelingen van de raadsvergaderingen de opgehaalde informatie meegenomen!

Lijst Harry Bakker blijft evalueren en kijkt vooruit !

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht