Nieuws

Lijst Harry Bakker is vóór woningbouw met behoud historie in T
20-06-2017

Lijst Harry Bakker is vóór een ontsluiting van de nieuwe woonwijk langs twee zijden met daarbij het zwaartepunt op de zuidzijde.
Heel wat brieven, reacties en artikelen hebben we de afgelopen weken gelezen over het behoud van historische waarde van de Terheijdense Schansstraat indien deze straat als ontsluiting ingezet gaat worden bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. We hebben voor- en tegenstanders persoonlijk gesproken en zijn zelf poolshoogte gaan nemen. Echter hoe je het ook wendt of keert, je kunt het iedereen helaas niet naar de zin maken.

Woning bouw loopt achter
Natuurlijk is Lijst Harry Bakker vóór ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.
Juist! Want volgens gedeputeerde Wonen, Erik van Merriënboer, lopen we in West-Brabant achter met bouwen als je zijn prognoses van bevolking en woningbehoefte bekijkt.

Speerpunt
Natuurlijk is Lijst Harry Bakker vóór woningbouw in Terheijden.
Het bouwen van betaalbare en duurzame woningen in alle dorpen is een speerpunt in ons programma, een algemeen belang, dat wat ons betreft gisteren mag starten. Perfect dat er over het gedane voorstel in de Opinieronde van 22 juni extra nagedacht is en alle mogelijk onderzochte opties uitgebreid beschreven worden.

Twee zijden
Lijst Harry Bakker pleit voor een ontsluiting langs twee zijden met het zwaartepunt op de zuidzijde.
Juist positief om een knip te maken in de nieuwe woonwijk. Daarmee komt niet ALLE druk ten laste van de Markstraat en basisschool “De Zonzeel” (op de hoek van de Aalbersetraat). Ook het veiligheidsaspect de wijk via twee richtingen te kunnen inkomen en verlaten is voor Lijst Harry Bakker een punt van orde.

Vóór behoud historie

schansstraat2.jpg

Natuurlijk is Lijst Harry Bakker vóór behoud van historische waarde.
We hebben begrip voor de ontstane gevoelsmatige problematiek van direct betrokkenen betreft historische waarde behoud van de Schansstraat. De huidige paaltjes in de straat moeten zekere gehandhaafd blijven. Gemotoriseerd verkeer de gelegenheid geven door de hele Schansstraat te rijden is voor ons absoluut geen optie, mocht dat ter sprake komen. Lijst Harry Bakker is blij dat bewoners zich laten horen! We leven immers in vrijheid in een democratisch land.

In het Opinievoorstel zien wij de cultuurhistorische waarde van de Schansstraat en haar omgeving niet aangetast worden. Er wordt daarin een relatief gedeelte van de totale vervoersontsluiting naar een klein gedeelte van de Schansstraat ontsloten. Ook wordt in dit voorstel alles uit de kast getrokken om de keien in de straat geen schade te berokkenen, dan wel de authenticiteit van de Schansstraat te willen behouden, dan wel in ere te herstellen.

Gulden middenweg

schansstraat1.jpg

 

 

 

 

 

Laten we met elkaar snel tot een veilige gulden middenweg besluiten om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de nieuwe wijk en waarbij de Schansstraat haar karakter niet verliest. Liever gister nog dan vandaag!

Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht