Nieuws

Lijst Harry Bakker en de energiebarometer!
17-09-2017

De regering in Den Haag heeft het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn, om dit te bewerkstelligen hebben de gemeentes de opdracht om in 2040 energieneutraal zijn.

Energiebarometer
Om die reden hebben we onze wethouder gevraagd om voor het gemeentehuis een enorme energiebarometer te plaatsen zodat we dagelijks kunnen zien hoeveel werk er nog is om dit doel te halen. De energiebarometer moet ons prikkelen om daadwerkelijk aan een energieneutraal Drimmelen te gaan werken d.m.v. actie van gemeente, bedrijfsleven, burgers en verenigingen.

tondebok2%20.jpg

Adviezen meegegeven

De windmolens zijn bij de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie een belangrijk item. Om die reden heeft lijst Harry Bakker wethouder Hans Kuijpers de volgende adviezen meegegeven t.b.v. het overleg in de stuurgroep windenergie A16:
-Wij willen gaan voor een magere variant, hiermee bedoelen wij dat wij achter het doel staan om 100 Megawatt energie op te wekken d.m.v. windmolens aan de A16 maar voorlopig niet streven naar een grotere opbrengst.
-Wij willen dat er gebruik gemaakt wordt van hoge windmolens met de meest moderne technieken om de overlast van geluid voor de omwonende tot een minimum te beperken of teniet te doen, ook al brengen deze geluidarme windmolens meer kosten met zich mee.
-
Wij willen dat de omwonende goed gecompenseerd worden in verband met de planschade die ontstaat.
-
Wij willen dat er tenminste 1 van de windmolens een dorpsmolen wordt, dit wil zeggen dat deze windmolen eigendom is van de gemeente en dat de inkomsten die daaruit voortvloeien geheel ten goede komen aan het energieneutraal maken van verenigingen, sociale doelen enz.

Schoolverwarming
Een mooi voorbeeld zou kunnen zijn om de scholen in de gemeente Drimmelen via de inkomsten van de windmolens te voorzien van zgn. warmtepompen, waarbij d.m.v. aardwarmte de scholen verwarmd worden in de winter en zorgen voor verkoeling in de zomer.
Een deel van de inkomsten zou men kunnen gebruiken om de zwembaden energieneutraal te maken.

Lijst Harry Bakker gaat met elkaar en U aan de slag!

Ton de Bok
Lijst Harry Bakker, burgerlid

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht