Nieuws

Er zijn grenzen!
26-06-2009

Afgelopen donderdag 25 juni 2009 woonde ik als belangstellend burger de raadsvergadering bij. Ik begrijp de politieke omgeving en setting plus de vrijheid van raadsleden om uitspraken te doen. Over allerlei zaken kunnen zij een mening hebben, persoonlijk of namens een politieke partij. Dat is een groot goed en onontbeerlijk voor een goed functionerende democratie.

Er zijn echter grenzen! Voor mij is dit onder andere als de waarheid geweld wordt aangedaan. In een betoog van fractievoorzitter J. Praat uit Lage Zwaluwe, namens zijn partij Combinatie Algemeen Belang, werden er diverse zaken vermeld die niet alleen kwetsend, maar ook niet waar zijn. Zonder op alle details in te gaan, wil ik wijzen op het feit dat ik (als ex-bestuurder) in mijn functie als wethouder eerlijk en conform de eisen mijn werk heb verricht en daarvan in het college en aan de raad verslag van heb gedaan. Zoals dat hoort!

Ook bij het opstellen van het gemeentelijk beleidsplan gebouwen heb ik (in overleg met de betrokken ambtenaren) met alle betrokken gebruikers een gesprek gevoerd. Van garage tot woonhuis, van opslagplaats tot kazerne/milieuplaats, van torenspits tot molen en van woning tot duivenlokaal. Daarvan heb ik tijdens de openbare behandeling in de vergadering waarin dit punt op de agenda stond, verslag gedaan en gewezen op de bijbehorende stukken cq. gespreksverslagen. U kunt dit verifiëren.

Als nu in een openbare vergadering het tegenovergestelde wordt beweerd, dan spreekt iemand niet de waarheid. Dit stuit mij tegen de borst, maar (indirect) worden ook de betrokken ambtenaren beschadigd! Het zou het betreffende raadslid (die tevens werkt als Registeraccountant) sieren zijn woorden publiekelijk in te trekken tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 2 juli 2009.

Ik hoop dat de zaak hiermee is afgedaan, maar behoud het recht op genoegdoening. De burgers moeten kunnen vertrouwen op hun gekozen volksvertegenwoordigers en de bestuurders/ambtenaren die voor hen werken!

Harry Bakker. 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht