Nieuws

Lijst Harry Bakker en de begroting 2019
10-11-2018

De begroting 2019 is de eerste stap in de uitwerking van het dit jaar gesloten coalitieakkoord 2018-2022: “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!”

 begroting.jpg

 

De Lijst Harry Bakker wil zo goed mogelijk zorgen voor de inwoners, de openbare ruimte schoon en veilig houden en de lasten voor de inwoners aanvaardbaar houden.

 

Tekort in 2019, daarna sluitend

De begroting van 2019 laat een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen Euro.
Dit komt door:

  • Stijgende pensioenpremies,
  • Stijgende salarissen,
  • Een forse tegenvaller in de bijdrage van het Rijk,
  • Onvoorziene extra uitgaven voor jeugdzorg.

Gelukkig is de gemeente Drimmelen financieel gezond en kan dit vanuit de reserve opgevangen worden. In 2019 komt het college met voorstellen bij de Raad om het tekort zoveel mogelijk teniet te doen.

In het kader van geluk wil ik nog 3 onderwerpen benoemen!

 

1. Lijst Harry Bakker wil openbare toiletten in dorpshart Made
Eén op de 4 Nederlanders blijft regelmatig thuis uit angst geen openbaar toilet te kunnen vinden. Daarom wil de Lijst Harry Bakker zich inzetten om gehoor te geven aan de oproep van o.a. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en continentie stichting om in het nieuw in te richten dorpshart Made openbare toiletten te plaatsen.

2. Lijst Harry Bakker wil inzet van Plasticzuigers Seabin
De Lijst Harry Bakker heeft al eerder aandacht gevraagd voor het plaatsen van een plasticzuiger Seabin in alle havens, zodat wij als gemeente ons steentje bij kunnen dragen om de plastic soep te verminderen.

3. Lijst Harry Bakker wil een centrale bouwruimte carnaval gemeente Drimmelen
in de achter ons liggende periode is een commissie bestaande uit initiatiefnemers van het Drimmelense carnaval en vertegenwoordigers van Lijst Harry Bakker en de VVD druk bezig geweest om de mogelijkheden voor een centrale bouwruimte carnaval gemeente Drimmelen te bekijken. Het resultaat is dat er een stichting wordt opgericht. Deze stichting wordt gesteund door alle overkoepelende verenigingen/stichtingen van de gemeente Drimmelen en 10 wagenbouw verenigingen. Vanuit politieke zijde is een Amendement op de begroting 2019 aangenomen zodat er een werkbudget beschikbaar is om de mogelijkheid te hebben om daadwerkelijk een centrale bouwruimte te realiseren.

Ton de Bok
Raadslid Lijst Harry Bakker

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht