Nieuws

Bijzondere Begrotingsraad met successen
11-11-2019

Ja het was donderdagavond 7 november anders dan anders omdat onze burgemeester niet aanwezig kon zijn. Gelukkig verving onze Ton Verhoeve hem als voorzitter van deze belangrijke raadsvergadering die ook iets eerder begon.

 

Harry%20Bakker%20tevreden%20met%20begroting%202020%20566K.jpg 

 Enig agendapunt was de begroting 2020 en alles wat daarmee samenhangt. Van wonen tot groen, recreatie tot zorg en van bestuur tot financiën. In de gemeente Drimmelen is de begroting zo’n € 62 miljoen en dat is best wel veel.

De Lijst HB had zich goed voorbereid, de stukken gelezen, vragen gesteld en 1 motie en 1 amendement voorbereid. Wij wilden graag dat de verkeersonveilige situatie op de Drimmelenseweg in Made eerder wordt verbeterd, nadat wij bij de omwonenden informatie hadden ingewonnen. Gelukkig werd het amendement unaniem aangenomen en volgend jaar begint de uitvoering!

Verder hebben wij ook aandacht gevraagd voor meer bloemenmanden in de kernen die beter verspreid worden, inzet voor talenten bij het Sportakkoord, het op peil houden van het serviceniveau voor onze bewoners en organisaties, de organisatie van een zeilinstructiejeugdkamp (Optimist on Tour), het doorgaan van de bouw van woningen en  de aanleg van meer groen. Er komt volgend jaar een bosontwikkeling in de buurt van de Brandestraat en hopelijk volgen er meer (mini)bossen op geschikte plaatsen. Samenwerken met Kiemkracht en de ANV is dan prima. Onze wethouder Jan-Willem Stoop gaat dit oppakken.

De Lijst HB heeft blijvende aandacht voor het milieu en wij stelden voor om een drijvende stofzuiger aan te schaffen voor de haven van Terheijden. Deze haalt plastic, olieresten en zwerfvuil uit het water en voorkomt zo verdere schade aan milieu en onze gezondheid. Dit voorstel werd door alle partijen ondersteund en in het voorjaar gaat de vuilpakker werken.

De hele begroting werd aangenomen zodat er in 2020 weer mooie dingen staan te gebeuren in onze gemeente Drimmelen. Met extra aandacht voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de kleinere kernen. Wethouder Bakker informeerde ons en verder wordt dit door Glasvezel Buitenaf opgepakt. Tegen middernacht sloot Ton de vergadering en was deze Ton tevreden over de gezamenlijke inbreng van de Lijst HB.

 

Ton de Bok.

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht