Nieuws

Dorpshart van Made gaat op de schop en krijgt een echte theaterz
24-06-2020

Donderdag 18 juni j.l. zijn in de opiniƫrende vergadering de plannen over het sociaal cultureel dorpshart in Made onder de loep genomen.

 Sociaal%20cultureel%20dorpshart%20Made%20op%20de%20schop%20website.jpg

Een ding staat vast uit nostalgisch oogpunt:
De kerk blijft behouden voor Made, het pastoriegebouw blijft en de kapel komt los van de Mayboom veel beter tot zijn recht.
De Bernarduskerk die een nieuwe functie krijgt in het dorpshart zal aan de binnenzijde drastisch verbouwd moeten worden.
Door inspraak van verenigingen, stichtingen, de huidige gebruikers van de Mayboom en belangstellenden is een plan opgesteld. Wij zullen actief volgen of de wensen van de gebruikers voldoende tot haar recht komen.

MULTIFUNCTIONELE THEATERZAAL
Tijdens de opiniërende vergadering van 28 september 2017 heeft de Lijst Harry Bakker al aangegeven dat er behoefte  is aan een royale multifunctionele theaterzaal met een goede akoestiek en een groot podium die aan de eisen van de gebruikers voldoet, ook achter de coulissen.
De meerderheid van de vergadering was het daar ook tijdens de opiniërende vergadering van donderdag 18 juni j.l. over eens. Sommigen wilden nog een onderzoek, maar wij zijn ervan overtuigd dat er een grotere en efficiënter ingedeelde zaal moet komen dan nu in de Mayboom, praktisch en multifunctioneel ingericht zodat ons lokale culturele talent tot volle wasdom kan komen en het publiek kan genieten.
De wethouder gaat in samenspraak met bewoners, verenigingen en stichtingen de wensen die aan een goede multifunctionele theaterzaal gesteld worden, bespreken en uitwerken.
Door de theaterzaal d.m.v. geluiddichte schuifwanden deelbaar te maken is het mogelijk om op te treden in het formaat zaal die bij het optreden past. Door gebruik te maken van een geheel of gedeeltelijk flexibel podium kan ook het podium naar behoefte aangepast worden.
Ook kunnen door gescheiden ruimtes verschillende activiteiten gelijktijdig plaats vinden, zonder elkaar te storen.

ALLE GEBRUIKERS
Wij vinden het belangrijk dat er voor alle huidige gebruikers van de Mayboom en de kerk plaats is in de nieuwe Bernarduskerk. Wij vinden het belangrijk dat voor de huidige gebruikers de kosten laag blijven zodat zij hun hobby/sport in het dorpshart uit kunnen blijven oefenen. Voor nieuwkomers moet er ook een plek zijn en in deze tijd is het dan ook logisch dat we  ruimte met elkaar delen, dan delen we ook gelijk onze talenten en creativiteit.

WONINGBOUW
De Mayboom, zal uit het straatbeeld verdwijnen voor het bouwen van woningen met een ondergrondse parkeergarage, ook aan de Patronaatstraatzijde heeft de Lijst Harry Bakker aangegeven om daar voldoende starters- en sociale huurwoningen te bouwen in de vorm van kleine appartementen of rug aan rug woningen in combinatie met duplexwoningen.

DE KAPEL
De kapel blijft en zal de kerkfunctie van de Bernarduskerk over nemen.

HET GAYMANSPLANTSOEN
Wij vinden dat bij het inrichten van het nieuwe dorpshart, ook een mooie royale overzichtelijke dorpstuin hoort waar jong en oud kunnen genieten. Wij willen dat de naam Gaymans in overleg met de familie Gaymans op een respectvolle manier terugkomt
Bij het opnieuw inrichten van het Gaymansplantsoen kan men denken aan bankjes, afvalbakken, een drinkwatertap, zgn. wipkippen, een klimtoren, knikkerbanen, hinkelpotten, ruim voorzien van gras en groen en een element met rustgevende muziek (een zgn. snoezelhoek) voor kleine kinderen en personen met een beperking.
Wat de Lijst Harry Bakker betreft: “een dorpshart zonder goed toegankelijke openbare toiletten kan in verband met de inclusieve samenleving natuurlijk niet meer.

AANSLUITING
Natuurlijk moet het nieuwe dorpshart een veilig gebied worden waar de voetganger ruim baan krijgt om veilig over te steken.
Het dorpshart moet niet op zichzelf staan maar via het nieuw ingerichte Molenplein naadloos aansluiten op de Marktstraat. De Kerkstraat zien we graag ook vriendelijker ingericht, minder blik en meer groen en we pleiten voor een goede stalling voor de fietsen.

KERMIS EN OVERIGE ACTIVITEITEN
Wat de Lijst Harry Bakker betreft  kunnen de kermis en overige activiteiten weer terugkeren naar de Kerkstraat, zodat het dorpshart het gehele jaar mee kan bruisen.
Om sfeer te creëren kunnen de pleinen ingericht worden met terrassen, dit komt zeker ten goede aan het onderhouden van sociale contacten.

Als het financieel doorgerekend en verantwoord is, gaat het dorpshart op de schop en gaan we de dromen die ingebracht zijn door onze inwoners werkelijkheid maken en heffen we over ongeveer
2 of 3 jaar graag het glas met jullie op de totale metamorfose van het centrumplan Made waar wij als partij hard voor gestreden hebben en blijven strijden.


LIJST HARRY BAKKER GAAT ER VOOR!

Ton de Bok

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht