Nieuws

Verklaring in de raad over afsplitsing
26-06-2020

Dank u wel voorzitter voor de geboden gelegenheid om hier nu een woordje te spreken over

het vertrek van Femke Selders en Ankie van WLHB%20poster.gifezel uit de politieke partij Lijst Harry Bakker

 

Lhb voelt de behoefte om een en ander toe te lichten en te nuanceren.

Femke en Ankie hebben zich afgesplitst en feitelijk is het nu dat lhb twee zetels kwijt is.

In de volksmond noem je dit afsplitsing, zetelroof, kiezersbedrog of een uitweg als je in gewetensnood bent. Een ieder bepaalt maar voor zichzelf welke woorden hij of zij hier aan wenst te geven.

Een afsplitsing als deze is niet wenselijk en behoort ook niet plaats te vinden. Wij betreuren dit ook en kon zeker de goedkeuring van lijst HB niet wegdragen.

Je bent in principe een onderdeel van een politieke partij en kiezers gaan er vanuit dat je dit ook blijft.

Afsplitsing op grond van persoonlijke ambitie of belangen of verschil van inzicht over beleid of een on-collegiale sfeer zijn in het algemeen redenen voor volksvertegenwoordigers om op te stappen.

Lijst Harry Bakker staat voor eerlijkheid, transparantie, er voor onze inwoners zijn, integriteit en vooral ook zeggen hoe je over zaken denkt.

Bij lhb kun je een verschil van mening hebben over politieke keuzes en daar open en met respect voor elkaars opvattingen spreken.

Ook in deze situatie hebben Femke en Ankie alle kansen gehad om dit te doen en zijn alle mogelijkheden die de wet hen biedt ook aangeboden om in het politieke debat hierover hun eigen mening kenbaar te maken.Van de mogelijkheid tot spreken in de Raad en het gebruiken van de stemverklaring. Ook na een gesprek met onze politieke leider, fractievoorzitter, bestuursvoorzitter en een bemiddelend gesprek met onze burgemeester heeft hen niet van hun standpunt kunnen afbrengen. Een poging tot hereniging was definitief afgesloten. Een verdere toekomst bij lhb was niet bespreekbaar. Hun vertrek stond voor henzelf vast waardoor LHB in goed onderling overleg afscheid heeft genomen omdat een nog een poging tot hereniging definitief was afgesloten.

Weggaan zien wij als opgegeven en niet zoals zij het eigenlijk bedoelde “ een bijsturen”. In de politiek is het juist goed om samen een mening te vormen en uit te dragen.

LHB is en blijft een partij die luistert naar de mensen. Wij lezen in de krant dat Femke en Ankie zich gaan focussen op bepaalde onderdelen en dat baart ons zorgen. In onze gemeenteraad verdiept iedere partij zich in alle onderwerpen die ter tafel komen, ook die niet zo sexy zijn, waardoor de belangen van al onze inwoners, ondernemers en organisaties gediend worden.Dit is het algemeen belang.

Democratie is ons grote goed en daar moeten we heel zuinig op zijn en met z’n allen voor staan met respect voor elkaar het politieke debat voeren. Waar het niet altijd gaat om winnen en gelijk hebben, maar waar het compromis ook een beste keuze kan zijn.

 

Dank voor het luisteren.

Fractie Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht