Nieuws

Vol goede moed naar een gezond 2021!
04-11-2020

De begroting van 2021 is klaar voor besluitvorming en de fractie van de Lijst HB heeft deze al goed bestudeerd.

 

 Lijst%20Harry%20Bakker%20begroting%202020%20website.jpg

Een belangrijk stuk, want hiermee worden de financiële middelen voor het volgende jaar vastgelegd en geautoriseerd.
Gemeente Drimmelen financieel gezond!

Het algemene beeld is dat Drimmelen nog steeds financieel gezond is. Hoewel het landelijk steeds minder gaat, blijft in onze blauwgroene gemeente het bezuinigingsspook gelukkig nog weg. We kunnen de exploitatie nog steeds rond krijgen ondanks de uitblijvende steun vanuit het Rijk. Met een minieme min van nog geen half promille in 2021 en stevige plussen in de jaren erna passen we goed op de gemeentekas én kunnen we blijven investeren in een betere samenleving. En dat is nodig in deze onzekere tijd van Corona.
Openbare ruimte en de zorg!

De Lijst HB is blij dat de lasten minder stijgen dan de inflatie en dat de belangrijke woningbouwprojecten blijven doorgaan. Ook worden de fietspaden in de gemeente en de voetpaden in elk dorp aangepakt, zodat er veilige en ruime mogelijkheden zijn om boodschappen te doen en naar de kerk, het dorpshuis of zorgcentrum te gaan. Wij hebben hier nog aanvullende vragen over gesteld, net zoals over de belangrijke Jeugdzorg. De totale uitgaven aan zorg en welzijn zijn ong. 26 miljoen en dat is meer dan de helft van de begroting.
Mantelzorgcompliment!
Wilma van Beurden heeft vragen gesteld over het belangrijke mantelzorgcompliment. Onze fractie vindt dat deze zorgverleners vanuit het hart een passende beloning verdienen. Zeker in deze tijd van Corona hebben zij het zwaar en sowieso zijn dit betrokken en waardevolle eerstelijns hulpverleners. Bovendien verlicht hun inzet het beroep op duurdere zorg en blijft zo de thuiszorg voor anderen gewaarborgd.
Een positieve, realistische blik!

Bij de plannen valt de invulling van het Dorpshart Made op.
Het woningbouwcomponent lijkt met een eenmalige investering te lonen, maar de exploitatie van de verbouwde kerk, zeker in de dure variant, wordt steeds duurder en risicovoller. Met de uitrol van het breedband (glasvezelverbinding),
het jeugdlintje en  onderhoud aan de wegen gaat er veel gebeuren in 2021. De Lijst Harry Bakker kijkt met een positieve, realistische blik naar de begroting 2021
en onderliggende plannen!


Wij zijn er voor U

 

Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht