Nieuws

Begroting 2021
18-11-2020

INVESTEREN IN KWALITEIT EN DIENSTVERLENING
LAGE GEMEENTEBELASTING

Foto%20bij%20begroting%202021%20website.jpg12 november is de begroting 2021 vastgesteld. 20 van de 21 raadsleden stemde voor deze sociaal, solide en stabiele begroting die onder begeleiding van

wethouder Harry Bakker is gemaakt en ongewijzigd is vastgesteld.
Goed werk van en veel lof voor Harry Bakker en zijn team.

Lage lasten en goede investeringen:

De tarieven van afval, riool en ozb gaan in totaal met minder dan 1% omhoog. Dat gaat ze in “Den Haag” en bij veel gemeenten niet lukken. We hebben met succes gepleit voor een budget voor betere wegen en stoepen, investeren in toerisme, een groenere en duurzamere gemeente en bouwen voor starters en senioren.
De voorbereidingen om het sociaal cultureel dorpshart in Made te maken kunnen doorgaan. We willen het belevingsgevoel van de Biesbosch al in de haven van Drimmelen laten beginnen en zien hier kansen voor Urban sport (goed voor beleving, gezondheid en jeugd, bovendien recreatief aantrekkelijk).

Zorgen en lokaal accent:

Onze zorgen zijn geuit over de jeugdzorg, vereenzaming (zeker nu) en het mantelzorgcompliment. Ook de dienstverlening moet beter. Bij projecten en beleid bent u onze beste adviseur, iedere melding is een gratis advies.

We willen dat onze lokale ondernemers meeprofiteren van de investeringen die we in Drimmelen doen, zeker in deze moeilijke tijd. Dat is goed voor de (lokale) economie en werkgelegenheid. Grondverzetbedrijf Havermans uit Lage Zwaluwe gaat de Boerenhoekstraat reconstrueren en Yvonne van Oosterhout uit Terheijden heeft de afgelopen week in Terheijden “d’n Bleyk” geplaatst, “een nieuwe stier”, als toonbeeld van kracht en doorzettingsvermogen. Zo zien we het graag, win-win.

De dorpen:

Hieronder enkele speerpunten van Lijst Harry Bakker voor 2021 per dorp;

  • Alle dorpen: betere stoepen, meer betaalbare woningen en glasvezel
  • Drimmelen: opknappen wandelboulevard en aanleg parkje
  • Hooge Zwaluwe: uitwerken bypass Zoutendijk en nieuwe
    woningbouwlocatie aanwijzen.
  • Lage Zwaluwe: Opknappen winkelstrip Nieuwstraat en beter OV
    vanaf station Lage Zwaluwe.
  • Made: fietsveilige Crullaan en Drimmelenseweg

Terheijden: nieuwe kleedkamers SVT en fietsveilige Zeggelaan

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht