Nieuws

Lijst Harry Bakker en……. Warmlopen !
27-01-2021

Op 17 maart vinden de tweede kamer verkiezingen plaats, best wel spannend in deze tijden.

Ton%20Verhoeve%20website.jpg 

 

 

 
 De diverse fracties in de kamer proberen zich te profileren door alle goede dingen naar zich toe te trekken en (veelal) de mislukte zaken naar een ander persoon c.q. partij toe te schuiven. U kunt dit dagelijks op TV, in allerlei opinie programma’s, constateren.

Ongeveer een jaar na de tweede kamer verkiezingen, zal er weer voor een nieuwe gemeenteraad gestemd worden.

Als bewoner merkt U er waarschijnlijk (nog) niet veel van maar de eerste verschijnselen van de verkiezingscampagnes hebben zich al geopenbaard.
Nieuwe (adspirant raadsleden) lopen zich al warm door zich hoe dan ook te profileren.
Het aantal ingediende moties en amendementen zal met tientallen procenten toenemen, vaak kansloos en alleen maar om de aandacht te trekken.

Wat ons tot nu toe veel deugd heeft gedaan is de zeer goede samenwerking met onze coalitiegenoten. 
Natuurlijk in een goed huwelijk gebeurt ook wel eens wat, maar de coalitie heeft de wens uitgesproken weer gezamenlijk en positief de eindstreep te halen! Natuurlijk blijven wij dat een loffelijk streven vinden.

Goed, de lijst Harry Bakker gaat wel gewoon verder met business as usual en blijft zich inzetten voor alle bewoners en ondernemers in onze kernen van Drimmelen. De tot nu toe bereikte resultaten kunt U om U heen zien. 

Vindt U dat er bepaalde punten zijn die extra aandacht nodig hebben? 
Wij vragen U, trouwe kiezers en leden van de Lijst Harry Bakker, om met ons mee te denken.
Uiteraard zoekt de Lijst Harry Bakker altijd naar inwoners die het als een uitdaging zien om andere inwoners (natuurlijk ook jonge) te overtuigen een deel van hun vrije tijd te besteden aan de toekomst van hun eigen generatie en die van de generatie voor hen en na hen.

 

Contact ons s.v.p.:  informatie@lijstharrybakker.nl of via de mailadressen en telefoonnummers van onze fractieleden, zie de gemeentegids!  
Komen naar het spreekuur bij Harry Bakker, gemeentehuis, kan op elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt vrijblijvend binnenlopen.  
Welkom! 

 

Ton Verhoeve 
Gemeenteraadslid Lijst Harry Bakker 

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht