Nieuws

Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!
08-02-2021

Dat is de naam van het coalitieakkoord 2018-2022
En op donderdag 28 januari j.l. werd dat zeker waar gemaakt.Bierviltje%20rond%20voorkant-1.png

In navolging van de coalitiepartijen werd door de meerderheid van de oppositiepartijen akkoord gegeven om te starten met de ontwikkeling van het Sociaal-cultureel dorpshart Made en niet te gaan vertragen vanwege COVID-19, want vertraging is achteruitgang en wordt op den duur alleen maar kostbaarder.
Door gezamenlijk een dergelijk besluit te nemen ontstaat een vorm van verbroedering.

Politiek en carnaval
Door verbroedering kun je niet alleen in de politiek belangrijke stappen zetten en doelen bereiken, dit geldt zeker ook voor het organiseren van carnaval.
Dit jaar hebben alle stichtingen en verenigingen uit onze dorpskernen van Berenland, Biesboschrakkersrijk, Erpelrooierslaand, ’t Schraansersrijk en de May de carnavalskoppen bij elkaar gestoken om toch tijdens carnaval 2021 een alternatief te organiseren, en dat is gelukt!
Van vrijdag 12- t/m dinsdag 16 februari hebben zij gezamenlijk een carnavalsprogramma gemaakt dat uitgezonden wordt door omroep Drimmelen.
Carnavalspetje af met een groots ALÁÁÁÁÁÁÁF voor de organisatoren.
Laten we met een drankje en een hapje genieten van het alternatief carnavalsprogramma dat ons geboden wordt.
Wat de Lijst Harry Bakker betreft mag de gemeente via subsidies best een extra duit in het carnavalszakje doen, want de besparingen zijn groot omdat de diverse optochten niet doorgaan.

Veiligheid
Vanwege de veiligheid in de omgeving van de zebrapaden in de Godfried Schalckenstraat te Made hebben de bewoners en omwonenden contact gezocht met leden
van de Lijst Harry Bakker.
Wij hebben uiteraard een luisterend oor en actie ondernomen door een motie in te dienen om de 30 km zone niet te laten beginnen vanaf de Parklaan richting centrum, maar na de rotonde Crullaan, zodat de bushaltes en de zebrapaden in een 30 km zone zouden komen.
HELAAS was er geen steun vanuit de raad en is de motie niet aangenomen.
De Lijst Harry Bakker zal het initiatief nemen om samen met de coalitiegenoten een plan op te stellen om in alle dorpen de verkeersveiligheid te vergroten.


Lijst Harry Bakker wenst u een gezond en leuk alternatief carnaval 2021

Ton de Bok, raadslid/fractiesecretaris               
fractie@lijstharrybakker.nlAfbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht