Nieuws

De zon kan gaan schijnen!
17-03-2021

In dit blad is al een paar keer geschreven over de zonnevelden.

 riebert.jpg


Jack Rasenberg van VVD had een heldere uitleg die wij kunnen delen.
Het CAB was zeer kritisch wat we vanuit hun perspectief ook begrijpen, echter de bijdrage van Samen van afgelopen week deed ons de wenkbrauwen wel wat fronsen.

Zon op land én dak
Bij de aanname van het dossier zon op land is destijds ingezet op maximaal 150 ha in de wetenschap dat er met 8 windmolens, energiebesparing en inzet van andere schone energiebronnen zo’n 360 ha zon op land nodig zou zijn.
Een flinke opgave die door voortschrijdend inzicht aanzienlijk is bijgesteld.
Met 8 windmolens, 10 hectare zon op land en ongeveer 25 hectare op dak
(waarvoor al mooie burgerinitiatieven zijn) gaat Drimmelen voldoen aan de doelstelling van de regionale energiestrategie 2030.
En met de komst van kernenergie en andere alternatieven vindt Lijst Harry Bakker dit voldoende.
Koploper zijn in een energiedossier is mooi, maar hierin schakelen we wel een tandje terug. En de transformatiekosten in de energietransitie van zo’n  € 40.000 zijn veel te hoog voor onze burgers, dit kan echt niet.

Lijst Harry Bakker stemt voor
Lijst Harry Bakker heeft voor het voorstel gestemd met de herziene onderbouwing omdat duidelijk bleek dat het project van TEC ruimtelijk goed inpasbaar is en positief is voor de kwaliteit op de leefomgeving.
Bij de andere dossiers bleek dit niet, wat een weigering rechtvaardigt.
TEC is ook het enige plan wat met burgerkracht ontwikkeld is.
Niks handjeklap dus! De ruime meerderheid (inclusief CAB en dat siert deze partij) heeft aangegeven dat het college met de aangepaste en versterkte onderbouwing het proces in kan.

Tegenstem!
Samen zegt door de tegenstem: ga nog maar een keer met de oude onderbouwing die de rechter heeft afgeschoten terug.
Dat betekent dus gewoon een zelfde besluit van deze rechter.
Daar wordt niemand gelukkig van, het is verspilling van gemeenschapsgeld en zal wederom tot een weigering van TEC leiden.
Helaas werd er ook niet met oplossingen gekomen.
En trouwens we toetsen op inhoud en doen geen koehandel. Lijst Harry Bakker hoopt wel van harte dat TEC van Traaie het eerste energie neutrale dorp van Nederland maakt en, om de woorden van de wethouder duurzaamheid vrij vertaald te gebruiken, “draait  Tec niet de nek om”.

Een duurzame, verantwoorde groet

Riebert Verheugen, Lijst Harry Bakker
Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht