Nieuws

Veiligheid
24-03-2021

Iedereen vindt veiligheid belangrijk.
Voor zichzelf, de kinderen, ouders, de buurt, … maar wat is dan die veiligheid?

 riebert.jpg


Een buurt waar camera’s hangen die alles registreren?
Een gezin waar kinderen zo beschermd worden dat ze niet de kans krijgen om te leren en te ervaren? Een leven zonder enkel risico?
En in deze tijd natuurlijk: Corona en de manier waarop we die bestrijden.
Zelf ga ik aan de slag om bij de GGD mensen te testen en te vaccineren.
Op deze manier draag ik persoonlijk een steentje bij aan de veiligheid op dat gebied.

Veiligheid in een buurt
Maar ook draag ik vanuit mijn rol als raadslid voor Lijst Harry Bakker (samen met burgerlid Hans van den Bersselaar) een steentje bij door in gesprek te gaan met inwoners.
Op dit moment leveren we een bijdrage aan een groter gevoel van veiligheid als het gaat om de Vlasweel in Terheijden.
Er zijn plannen om in een woning mensen te huisvesten die in hun dagdagelijkse leven ondersteuning nodig hebben.
Een mooi initiatief natuurlijk, waar de omwonenden positief tegenover staan.
Maar…omdat er te weinig gecommuniceerd is met de omwonenden ontstaat er wel een gevoel van onveiligheid, onrust en ook boosheid.
Wat gaat er precies gebeuren, wat voor mensen komen er wonen, hoe zit het met parkeren (kan ik mijn eigen auto nog wel kwijt), hoe zit het met begeleiding en hoe kan ik die bereiken?

In gesprek gaan
Terechte vragen natuurlijk. Door in gesprek te gaan met de omwonenden, te luisteren naar hun vragen, onzekerheden en boosheid en die signalen terug te koppelen naar de initiatiefnemers verbindt Lijst Harry Bakker de partijen.
Partijen krijgen inzicht in elkaars ideeën en omdat partijen aan elkaar uit kunnen leggen wat er speelt verdwijnt een (groot) deel van de onrust en de gevoelens van onveiligheid.
Ook dit is dus een goede manier om aan de veiligheid te werken.
In gesprek gaan, luisteren en daarna ook daadwerkelijk in actie komen en daarmee partijen verbinden.

Lijst Harry Bakker onderneemt, verbindt en is er voor u!

Reageren naar aanleiding van dit artikel?
fractie@lijstharrybakker.nl

 

Riebert Verheugen, fractievoorzitter

Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht