Nieuws

Hoogspanning in Drimmelen. College niet actief; wacht op de plan
24-06-2009

In onze gemeente liggen diverse lijnen van hoogspanningsmasten voor de noodzakelijke elektriciteitsvoorziening. Een zuidelijk met 150 Kilovolt en een noordelijke voor de 380 Kilovolt met soms meterslange dubbele draden én vakwerkmasten.

Doordat het huidige netwerk niet meer aan de wettelijke eisen voldoet van de Elektriciteitswet (onder andere vanwege het onderhoud), wordt een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd vanuit Borssele op de landelijke ring. Dit heeft ook voor de gemeente Drimmelen ingrijpende gevolgen. Bestaande masten kunnen worden vervangen door één nieuwe paalmast (die er dan net naast staat!), zodat visueel en ruimtelijk voordeel te behalen is. De Lijst Harry Bakker signaleerde dat er vanuit de gemeente Drimmelen nog weinig of niks is gedaan aan deze "gevoelige" materie en stelde vragen. Uit de antwoorden bleek dat het college de vijf alternatieven over drie routes die worden onderzocht in de MER-studie afwacht. Er wordt dus GEEN inspraakreactie gemaakt voor het traject of het alternatief dat voor de gemeente Drimmelen het beste kan zijn. Er wordt niet zo vroeg mogelijk in de planvorming getracht de mening van Drimmelen naar voren te brengen. Dát vinden wij van de Lijst Harry Bakker een gemiste kans.

< Terug naar nieuwsoverzicht