Nieuws

Eerlijk en open zijn naar elkaar en in de gemeentepolitiek
20-04-2022

Dit is een goed uitgangspunt en dat is ook wat de Lijst Harry Bakker wil.

 

Al jaren volgen wij een duidelijke koers en willen wij op een transparante wijze voor de inwoners van Drimmelen opkomen. Waarbij we ons netjes aan de wet houden
(dat hoort natuurlijk iedereen te doen).

Er zijn normen en waarden, gedragscodes, voorkomen van belangenverstrengeling, een reglement van Orde en ook de Kieswet. Die gelden algemeen en worden ook in Drimmelen netjes toegepast door het stembureau en de gemeenteraad met als voorzitter de burgemeester. En het is de verantwoordelijkheid van iedereen om zich daaraan te houden en (tijdig) conflicterende belangen te melden. En dat hebben meerdere raadsleden van verschillende partijen de afgelopen jaren gedaan (niet meestemmen en/of niet mee debatteren bij controversiële onderwerpen). Belangrijk ijkpunt is het inleveren van de geloofsbrieven en de beoordeling daarvan. Daar heeft de Lijst HB een vraag over gesteld en door meerdere (ook externe)  factoren was de timing niet netjes en ongepast. Onze welgemeende en oprechte excuses hiervoor naar betrokkenen. De burgemeester heeft toegezegd dit tijdens het eerstvolgende Presidium met alle partijen te bespreken en te duiden.

Feit blijft echter dat er een wetswijziging is (hierover is in 2021 al melding gemaakt door de VNG in de gedragscode) en dat dit gevolgen kan hebben. Hoeft niet, maar hierover komt nog duidelijkheid met daarbij (nieuwe) afspraken.

Dit alles heeft echter GEEN gevolgen voor de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling; de regels conform de Kieswet worden gevolgd en het is aan de individuele partijen en raadsleden om daarmee om te gaan! De Lijst HB staat daar geheel buiten en we gaan voor inhoud en samenwerking met iedereen. Voor ons is van belang dat het om goede plannen gaat, ongeacht van wie ze zijn,
want iedereen moet mee kunnen doen in Drimmelen.


Lijst Harry Bakker

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht