Nieuws

Drukke weken
23-11-2022

Het waren de afgelopen weken drukke weken voor de Gemeenteraad. Veel belangrijke zaken zijn besproken en goedgekeurd door de Raad.

 riebert.jpgIn de vergadering van 8 november ging het over de boot die naar Lage Zwaluwe komt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen tot 2 april van volgend jaar. Op 10 november werd de begroting voor 2023 besproken en goedgekeurd. En als laatste werd op 17 november de Najaarsnota, waarin het college van burgemeester en wethouders (financiële) verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van afgelopen jaar, behandeld.

Mantelzorgwaardering

Lijst Harry Bakker heeft bij al deze belangrijke stukken goede inbreng gehad vanuit de gedachte dat we er zijn voor onze inwoners. Ik wil in dit stukje een belangrijk thema extra aandacht geven. Op 10 november was het de dag van de Mantelzorger. Lijst Harry Bakker maakt zich al jaren sterk voor de mantelzorgers in onze gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen voor hetgeen dat ze doen heel veel respect en waardering; het zijn helden! Daarom heeft lijst Harry Bakker tijdens de raadsvergadering van 17 november het initiatief genomen om een voorstel in te dienen de mantelzorgwaardering al in 2023 te verhogen naar € 200,00 (in plaats van pas in 2024). Dit initiatief werd door de hele raad gesteund en lijst Harry Bakker is hier heel blij mee. Hierdoor kunnen zorgvragers voor hun mantelzorger(s) een mooi gebaar van waardering maken door de mantelzorgwaardering aan te vragen.

Aanvragen mantelzorgwaardering

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen door een aanvraagformulier te downloaden op www.swodrimmelen.nl of door een mail te sturen naar  mantelzorg@swodrimmelen.nl. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen op het kantoor van SWO, Het Vierendeel 6 in Made, naast de bloedprikpost. Op de site van de gemeente (www.drimmelen.nl) kunt u nog meer informatie vinden over onder andere de voorwaarden.

Doen!!

Lijst Harry Bakker hoopt dat zo veel mogelijk zorgvragers komende jaren de mantelzorgwaardering aan gaan vragen. De mantelzorgers verdienen het!

 

Riebert Verheugen

Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht