Nieuws

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen in heel Drimmelen.
01-02-2023

Als je in onze gemeente wandelt of fietst, zie je op steeds meer locaties tekenen van woningbouw.

 bouwplaats%202023%20website.jpg

Foto : Bouwplaats fase 3 het venster van Made

In alle dorpen wordt gebouwd of opgeleverd en ook worden er grote plannen gemaakt.

 

In Made gaat het goed met Het Venster van Made (De Juin, Pindafabriek c.q. de Kastanjelaan), de laatste 32 van de 95 woningen staan in de steigers. De van Gilslaan met huurappartementen is opgeleverd en in Made Oost ligt het voorontwerp voor de volgende fase van 125 woningen ter inzage.

 

In Terheijden zijn de huizen achter Botzegge opgeleverd, de eerste huizen van de Weelde ook en het gaat rap met het E-veld, waar ruim 50 woningen komen met ook tiny houses.

Het E-veld is overigens de eerste duurzame woonwijk van Drimmelen. Je ziet ook best wel wat huizen te koop staan of inmiddels als verkocht. 

 

In Wagenberg is de procedure voor de Elsakker bijna afgerond, waarna bijna 90 woningen worden gebouwd.

 

Ook in Lage Zwaluwe wordt doorgebouwd in de Vlashoek en andere projecten.

 

Voor Hooge Zwaluwe was er op 19 januari jl. een opinieronde, waarin na een raadpleging van de hele bevolking 2 voorkeurslocaties in beeld kwamen. Deze voorkeurslocaties voor de korte termijn zijn: de Ruiverkavelingsweg en de Kerkdijk. De Lijst Harry Bakker luisterde naar de insprekers, die diverse op- en aanmerkingen maakten. Het zal niet makkelijk worden om aan ieders wensen te voldoen, maar uiteindelijk werd gekozen voor het bouwen van 75 woningen tot 2030. We denken aan de toekomst en willen functionele woningbouw voor onze inwoners!

 

Ook zijn de locaties voor tijdelijke woningbouw bekendgemaakt, zodat we vooruitlopend op definitieve woningen met flex woningen snel kunnen bouwen voor doelgroepen (spoedzoekers, statushouders en starters). In iedere kern met redelijk kleine projecten, meest aan de randen. Hierover volgen in februari weer bijeenkomsten, zodat ook Drimmelen aan haar verplichtingen kan voldoen.

Lijst Harry Bakker heeft zich altijd hard gemaakt voor deze plannen en gelukkig heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd. Vermeld dient te worden dat de inbreng van onze vroegere wethouder Stoop van grote invloed is geweest.

 

Ondertussen hebben we het hoge water weer overleefd en komt er misschien nog wat winter? Een ding is wel zeker: Carnaval komt er weer aan en dat zal wel weer een feest worden. Met hopelijk goed weer! Want dat mag natuurlijk wel na twee jaar geen of haast geen Carnaval.

 

 

Lijst Harry Bakker, Ton Verhoeve

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht