Nieuws

Jong geleerd is…..
01-03-2023

Jong geleerd is oud gedaan en dat is ook voor het opdoen van politieke kennis van toepassing.

 Democracity.jpgDat is de reden dat vanuit de gemeente de leerlingen van groep 8 de kans gegeven wordt om in de Raadzaal van het gemeentehuis het politieke spel Democracity te spelen.


Democracity is een interactief spel waarmee gemeenten de deuren openzetten voor alle basisscholen, het spel wordt begeleid door enthousiaste medewerkers van ProDemos.
ProDemos is een voorlichtingscentrum met als neventitel 'Huis voor democratie en rechtsstaat”.

Door de griffier van onze gemeente worden raadsleden uitgenodigd om bij het spelen van het spel aanwezig te zijn en hier en daar een handje toe te steken. Ik heb dit al diverse malen gedaan en geniet nog steeds van het enthousiasme van de leerlingen.

Dit politieke spel gaat vooral niet over bestaande partijen maar geeft de jeugd de kans om hun fantasie volledig te benutten.
De kinderen gaan aan de slag nadat ze ingedeeld zijn in partijen.

Iedere partij gaat zelf op democratische wijze bepalen wat hun partijnaam is, wie is de voorzitter,
wie is de secretaris wie is de woordvoerder en wie zijn de partijleden.

 

Daarna gaan ze zelf een kort partijprogramma opstellen dat bij hun partij past.

 En het partijprogramma voorzien van een pakkende slogan.
Zodra de samenstelling van de partijen en hun partijprogramma’s vastgesteld zijn gaan de kinderen de fictieve stad Democracity inrichten en dat gebeurd natuurlijk op democratische wijze.
De kinderen mogen gebouwen, bossen, skatebaan e.d. naar eigen keuze uit de voorraad ophalen.
Daarna is het de bedoeling dat iedere partij de opgehaalde objecten in Democracity mogen plaatsen indien zij een meerderheid van stemmen hebben. Hiervoor moeten ze  met elkaar in debat gaan, lobbyen bij andere partijen en uiteindelijk  stemmen, waarbij er regelmatig gejuicht wordt  als hun onderwerp de meerderheid heeft gehaald.
Op deze wijze leren de kinderen omgaan met het begrip democratisch.
Als toegift hebben we de rode lantaarn van de jongste burgemeester van Nederland gepresenteerd en mochten de leerlingen aan de raadsleden vragen stellen.

Sporthal de Rietgors Lage-Zwaluwe

Zoals in Democracity een meerderheid aanwezig moet zijn om een object te mogen plaatsen, gaat de gemeenteraad binnenkort besluiten over het wel of niet aankopen van sporthal de Rietgors
in Lage Zwaluwe. Lijst Harry Bakker zal deze aankoop steunen om te voorkomen dat bij een openbare verkoop sporthal de Rietgors naar een derde partij gaat, waarbij we geen zekerheid hebben of de sporthal nog voor de juiste doelgroepen benut kan worden. 

Ton de Bok, Lijst Harry Bakker

Rode%20lantaarn.jpg

 De rode lantaarn en raadslid Ton de Bok in Democracity

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht