Nieuws

Het jaar van aanpakken
15-11-2023

Met het vaststellen van de Begroting 2024 voor Drimmelen is een basis gelegd voor de taakuitvoering van het komende jaar. Waarin veel gaat gebeuren in en vooral buiten het gemeentehuis!

Foto%20bij%20begroting%202023.jpg

Harry Bakker, Wethouder van financiën.

 

We maken plannen voor het bouwen van meer woningen en hopen dat de plannen z.s.m. worden gerealiseerd, bijv. Molenweel Terheijden, Verlengde Elsakker Wagenberg en Zuideindsestraat Made.
De markt zit tegen dus het is doorpakken met de goede projecten om toch de benodigde woningen op te kunnen leveren. Ook de veilige routes in de kernen worden afgemaakt (o.a. Zonzeelseweg Hooge Zwaluwe), en de reconstructie Zeggelaan Terheijden gaat door

Verder gaan veel zaken door zoals gepland en worden visies ontwikkeld op bijv. de maatschappelijke accommodaties, onderhuisvesting Terheijden en in Made zal het gaan om de nieuwbouw IKC de Stuifhoek en de toekomst van ons Dongemondcollege.

Qua financiën heeft Suzan Damen namens de Lijst Harry Bakker de honneurs waargenomen in de voorbereidende financiële commissie en we hebben een positieve begroting van bijna 80 miljoen euro. Van het positieve resultaat is veel direct ingevuld door de invulling van de beleidswensen vanuit de eerder vastgestelde Kadernota. Ook is invulling gegeven aan de verkorting van de wachttijd bij het CJG; het gaat ons om de goede zorg te verlenen. Verder is het onderzoek naar de exploitatie van de accommodaties (m.n. buurthuizen en sportcentra in de kernen) naar voren gehaald met een budget.

Stijgende kosten door hogere lonen, meer te betalen rente en nieuwe contracten leiden ook tot een hogere lastendruk. Die de afgelopen jaren redelijk laag was en nu weer gemiddeld in de regio. Probeer daarom zo goed mogelijk uw afval te scheiden en maak gebruik van de gratis ophaalroutes van plastic en oud papier. Ook bij de milieustraat kan veel gratis worden ingeleverd, zoals o.a. witgoed, bruingoed, alle afval behorende bij schilderwerk en tuinafval.

Al met al een begroting met perspectief, met veel plannen en de Lijst HB heeft opgeroepen deze plannen ook te realiseren. Zodat we de samenleving in Drimmelen intact houden en met z’n allen kunnen genieten van al het moois wat onze dorpen en de natuur daarbuiten ons te bieden hebben!

Lijst Harry Bakker

 

 

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht