Lijst Harry Bakker

Wethouders

Jan-Willem Stoop

 

Jan-Willem Stoop, Wethouderjanwillem.jpg

Sinds april 2012 heeft Lijst Harry Bakker zitting in het college van de gemeente Drimmelen. Ik vind het een grote eer om namens deze lokale partij Lijst Harry Bakker wethouder te mogen zijn.

De afgelopen jaren is er veel bereikt in Drimmelen. De afgelopen periode heb ik hard meegewerkt aan een groot aantal noodzakelijke bezuinigingen, waardoor de gemeente er nu financieel weer gezond voor staat.

Het openhouden van de zwembaden, het realiseren van de uitbreiding van de Amerhal, het verbeteren van dorpsgericht werken en het opknappen van bedrijventerrein Stuivezand zijn zaken waar ik als portefeuillehouder met veel voldoening aan gewerkt heb. Voor de mensen; dat is en blijft het credo van de Lijst Harry Bakker.

De realisatie van een nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe, de bouw van een gymzaal in Terheijden en de realisatie van kunstgras met voetbalverenigingen zijn zaken waar ik me volledig voor in zal zetten. We gaan weer investeren in Drimmelen! Investeren in betrokken burgers en verenigingen door middel van een subsidieregeling. Maar we gaan ook mogelijk maken dat er weer (betaalbaar) gebouwd gaat worden in onze dorpen zodat de jeugd behouden blijft voor onze dorpen. De openbare ruimte wordt aantrekkelijker, de wegen worden beter en de dienstverlening willen we continu verbeteren.

Ik ben 45 jaar en heb gewerkt bij de gemeenten Lelystad, Rotterdam, Geertruidenberg en ZLTO. Een ervaring die prima van pas komt in deze functie van wethouder en eerste loco-burgemeester. Ik vind de samenwerking met burgers, verenigingen en bedrijfsleven belangrijk. Samen kunnen we veel meer voor Drimmelen betekenen dan ieder apart.

Ik ben getrouwd, woon samen met mijn vrouw, twee dochters en de hond in Terheijden. In mijn vrije tijd lees en sport ik graag (tafeltennis, hardlopen en badminton) en bezoek ik graag evenementen. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er heel veel leuke dingen georganiseerd worden in Drimmelen. Ik draag graag mijn steentje bij een nog krachtiger Drimmelen.

contactgegevens en taken Jan-Willem Stoop
Functie Wethouder
E-mail adres jstoop@drimmelen.nl
Taken
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water, inclusief klimaatadaptie
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Grondzaken
 • WABO
 • Zwembaden
 • Landbouw
 • Omgevingsvisie
 • Geluk
 • Centrumplan Made
 • KCV
 • Exeterne veiligheid 

1e loco-burgemeester
Vervangingsregeling: Harry Bakker

Harry Bakker

untitled.bmpVerder informatie volgt.

 

 

 

  

 

 

 

contactgegevens en taken Harry Bakker
Functie Wethouder
E-mail adres hbakker@drimmelen.nl
Taken
 • Financien
 • Dorpsgericht werken
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Dierenwelzijn inclusief hondenbeleid
 • Cultuur en media
 • Publiekszaken
 • Archief
 • Sport, inclusief sportaccomodaties
 • Vrijwilligers
 • Project Toekomstvisie

Vervangingsregeling: Jan-Willem Stoop

Afbeelding
< Terug naar overzicht