Nieuws

Lijst Harry Bakker ziet ontsluiting Lidl niet als oplossing! - 27-01-2009

Het is reeds circa twee jaar geleden dat er motie is aangenomen om een parkeeronderzoek uit te voeren in het centrum van Terheijden. Aanleiding was de komst van de Lidl en de verbouwing van het Sint Antonius Abt, ontwikkelingen die als mogelijke oorzaak van de toenemende parkeerproblemen en onveilige verkeerssituatie werden gezien. We zijn nu twee jaar verder en het moment is aangebroken om ons centrum goed in te richten en dan met name het Dorpsplein, in Terheijden ook wel bekend als ’t Zandpleintje. Met de monumentale kerken, het oude gemeentehuis, het verzorgingscentrum, de Rabobank en de Lidl in de directe nabijheid, is dit het dorpshart van Terheijden. Het grenst aan de T-splitsing Markstraat, Hoofdstraat en de Raadhuisstraat en ligt in een 30km-gebied.

Lees meer