Nieuws

Veel verenigingsleven op de braderie, BN DeStem - 29-06-2009

LAGE ZWALUWE - Een langgerekt lint met allerhande koopwaar, van drie orchideeën plus twintig rozen voor tien euro tot tassen en riemen.

Lees meer

Er zijn grenzen! - 26-06-2009

Afgelopen donderdag 25 juni 2009 woonde ik als belangstellend burger de raadsvergadering bij. Ik begrijp de politieke omgeving en setting plus de vrijheid van raadsleden om uitspraken te doen. Over allerlei zaken kunnen zij een mening hebben, persoonlijk of namens een politieke partij. Dat is een groot goed en onontbeerlijk voor een goed functionerende democratie.

Lees meer

Hoogspanning in Drimmelen. College niet actief; wacht op de plan - 24-06-2009

In onze gemeente liggen diverse lijnen van hoogspanningsmasten voor de noodzakelijke elektriciteitsvoorziening. Een zuidelijk met 150 Kilovolt en een noordelijke voor de 380 Kilovolt met soms meterslange dubbele draden én vakwerkmasten.

Lees meer

Het onderhoud van groen en civiele kunstwerken in Drimmelen - 12-06-2009

Afgelopen donderdag werden in de opinieronde zowel het groenbeheer als het onderhoud van onze civiele kunstwerken (onder andere bruggen, duikers en damwanden) besproken. Onze fractie stond redelijk positief tegenover de voorstellen, al kan er volgens ons op sommige onderdelen meer gewonnen worden door een andere aanpak te hanteren.

Lees meer