Nieuws

Lijst Harry Bakker en jongeren. - 04-05-2019

Jongeren
Jongerenparticipatie betekent het actief betrekken van jongeren bij beslissingen over en vormgeving van de samenleving,

Lees meer